Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Underofficeren

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 maj – 21 juni 2024.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra två byggnader för kontor
och laboratorium, samt en förskola med plats för 144 barn, i
anslutning till Uppsala Science Park och Exercisfältet. Området ligger
cirka två kilometer sydväst om Uppsala centralstation.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Den antas också
medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Informationsmöte:

Ett digitalt informationsmöte under samrådstiden anordnas den 4 juni klockan 18.00–19.30 via Teams. Länk till mötet publiceras på Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se/underofficeren.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 21 juni 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådsshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Underofficeren

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 maj 2024
Plan- och byggnadsnämnden