Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för del av Kvarteret Tegelpannan

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 31 mars–21 april 2023.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en badanläggning bestående av en simhall och en utomhusbassäng på norra Gränbyfältet. Planen syftar också till att ge skydd åt en fornlämning samt ge planstöd åt ett batterilager och möjliggöra ett lager för eventuellt kommande arenaverksamhet i anslutning.

Planområdet omfattar cirka 3,8 hektar och ligger ungefär tre kilometer från Uppsala centralstation, på Gränbyfältets norra del, precis söder om Bärbyleden/väg 55. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 21 april 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingarhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för del av Kvarteret Tegelpannan

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 31 mars 2023
Plan- och byggnadsnämnden