Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Sparrisen

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 15 september–27 oktober 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen i strategiska lägen. Detaljplanen ska även möjliggöra för förskoleverksamhet. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en allmän gång- och cykelkoppling som förbinder Årsta torg med Årstaparken och Årstaskolan.

Planområdet ligger i Årsta och omfattar kvarteret Sparrisen, samt del av Sparrisgatan. Området angränsar till det planerade Årsta torg i väst, Sparrisgatan i norr och nordöst, Svartrotsgatan i söder, samt Årstaparken i sydöst. Avståndet till resecentrum är cirka tre kilometer.

Informationsmöte:
Ett digitalt informationsmöte under samrådstiden anordnas den 4 oktober klockan 18:00 via Teams. Information om hur du ansluter till mötet hittar du via Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se/sparrisen samma dag som mötet hålls

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 27 oktober 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Sparrisen

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 15 september 2023
Plan- och byggnadsnämnden