Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 11 juni t.o.m. 31 augusti 2021.

Planområdet ligger i stadsdelen Sävja, cirka sju kilometer från Uppsala resecentrum och omfattar fastigheten Sävja 57:1 och en del av den kommunala fastigheten Sävja 1:55. 

Detaljplanens syfte är att komplettera fastigheten Sävja 57:1 med ett flerbostadshus. Detaljplanen innebär ett bättre utnyttjande av marken då trafik- och parkeringsytor omdisponeras och istället möjliggörs fler bostäder i ett natur- och kollektivtrafiknära läge, samt inom det stora utvecklingsområdet för de sydöstra stadsdelarna. 

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17

Ta del av alla samrådshandlingar för Detaljplan för del av kvarteret Mösseberg

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 31 augusti 2021 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 11 juni 2021
Plan- och byggnadsnämnden