Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteret Lindormen

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 26 augusti–7 oktober 2022.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utökade ytor för bostäder och verksamheter. Gestaltningen av den tillkommande bebyggelsen ska passa in i ett kulturhistoriskt rikt område med en karaktär och struktur av hantverksgårdar som fanns i kvarteret fram till cirka mitten av 1920-talet. Syftet är också att skydda och bevara den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och miljön. Det är också viktigt att säkerställa att gården inom Dragarbrunn 3:2 reserveras för verksamheter.

Planområdet ligger centralt i innerstaden i stadsdelen Svartbäcken, cirka 500 meter nordväst om Stora Torget.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 7 oktober 2022 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteret Lindormen

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 26 augusti 2022
Plan- och byggnadsnämnden