Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C - Ändring av detaljplan

Detaljplan för Bussterminal vid
Uppsala C - Ändring av detaljplan

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 19 december 2018 att anta
förslag till detaljplan för:

  • Bussterminal vid Uppsala C - Ändring av detaljplan
    (diarienummer 2018-000438)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2019-01-12.

Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt
14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid markoch
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen
vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses
inom den tiden får talan väckas senare.

Uppsala 18 januari 2019
Plan- och byggnadsnämnden