Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Bälinge 1:51

(Diarienummer 2017-002345)

finns ute på samråd fr.o.m 20 maj t.o.m 1 juli 2020.

Bälinge ligger cirka 1,5 mil nordväst om Uppsala. Det tar cirka 25 minuter med bil och 30–40 minuter med kollektivtrafik att nå Uppsala resecentrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i tre våningar på en fastighet där det tidigare stod envåningshus. Byggnaderna ska ha en gestaltning som passar in i ett område med småskalig bebyggelse.

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Bälingebiblioteket, Lundgårdsvägen 2

Planförslaget visas även på Uppsala kommuns webbplats, www.uppsala.se/stadsplanering

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 juli 2020 till:
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, www.uppsala.se/stadsplanering

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 20 maj 2020
Plan- och byggnadsnämnden