Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Detaljplan för Årsta torg och • Kvarteret Luthagsstranden 50:1 m.fl.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 28 juni 2018 att anta
förslag till detaljplan för:

  • Årsta torg
    (diarienummer 2015-003611)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2018-10-08.


Plan- och byggnadsnämnden beslutade 23 november 2017 att anta
förslag till detaljplan för:

  • Kvarteret Luthagsstranden 50:1 m.fl.
    (diarienummer 2013-001600)

Beslutet om antagande har, efter överklagande, vunnit laga kraft 2018-10-05.


Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.


Uppsala 23 oktober 2018
Plan- och byggnadsnämnden