Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Dragarbrunn 1:2, Stadshusgatan 2

Bygglov för uppförande av ventilationstorn med konstnärlig gestaltning.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001987)

Boländerna 8:1, Bergsbrunnagatan 1

Förlängning av tidsbegränsat lov för ändrad användning från elfirma/kontor till läkarpraktik/kontor t.o.m. 2023-08-17.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-001872)

Årsta 67:2, Stålgatan 14

Bygglov för ändrad användning från lager/logistik till tennispadelbanor.
Avvikelsen avser markanvändning.
(Dnr. 2019-002295)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Agersta 1:1

Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage/förrådsbyggnad, Lott D.
(Dnr. 2019-001576)

Agersta 1:1

Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage/förrådsbyggnad, Lott A.
(Dnr. 2019-001573)

Agersta 1:1

Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage/förrådsbyggnad, Lott C.
(Dnr. 2019-001575)

Agersta 1:1

Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och garage/förrådsbyggnad, Lott B.
(Dnr. 2019-001574)

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkter lämnas skriftligt senast 11 oktober 2019 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se