Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utom detaljplanerat område
 

Funbo-Åkerby 4:4, Funbo-Åkerby 92:

Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ställverksbyggnad, lagringscontainer, fackverkstorn och parkering till solpark samt tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar och upplag fr.o.m. 2025-01-01 t.o.m. 2029-01-01 (Dnr. 2024-000356).

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fjärdingen 35:1, S:t Eriks Torg 8:

Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på restaurang. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas. (Dnr. 2024-000658).

Svartbäcken 3:3, Swedenborgsgatan 74:

Förlängning av tidsbegränsat lov för moduluppställning för fritidslokaler t.o.m. 2026-05-31. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas. (Dnr 2024-001242).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 31 maj 2024 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress:

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se