Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Librobäck 3:1, Hyttögatan 5

Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod. 
Avvikelsen avser markanvändning (Dnr. 2024-000443).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kronåsen 1:25, Ulleråkersvägen 26A

Nybyggnad av idrottsanläggning, 4 st beachhandbollsplaner (Dnr.2024-000269).

Drälinge 1:60, Drälinge Björkhaga 56

Nybyggnad av enbostadshus
och garage(Dnr. 2024-000308).

 


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 5 april 2024 till Uppsala
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och
byggnadsnämnden via e-postadress:
plan-byggnadsnamnden@uppsala.se