Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Kungängen 1:30, Östra Ågatan 93

Tidsbegränsat lov för vandrarhem på båt t.o.m. 2026-11-30, förlängning. Avvikelsen avser användningssätt
(Dnr. 2021-003674)

Eriksberg 9:18, Eriksbergsvägen 2

Bygglov för nybyggnad av miljöhus/förråd/skärmtak och uppförande av stödmur. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas.
(Dnr. 2021-004089)

Tuna backar 1:2

Bygglov för nybyggnad av servicehus samt rivningslov för rivning av befintlig servicebyggnad. Tillåten bruttoarea: Avvikelsen avser överskriden byggrätt.                (Dnr. 2021-003613)

Bälinge-Lövsta 9:18, Tårpilsvägen 34

Bygglov för nybyggnad av obemannad livsmedelsbutik. Avvikelsen avser markanvändning
(DNR. 2021-004429)

Åtgärd utom detaljplanerat område

Kungsängen 37:1

Bygglov för nybyggnad av cistern
(Dnr. 2021-004373)

Tensta-Åsby 1:9, Tensta-Åsby 135 Skyttorp

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för fyra enbostadshus
(Dnr. 2020-003700)

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 28 januari 2022 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala.

Handlingar finns tillgängliga på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshusgatan 2 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se