Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd utanför detaljplanerat område

Stabby 2:23, Uppsala-Näs Asplunda 68,

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage (Dnr. 2021-002539).

Ramsjö 1:102, Ramsjö 228,

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd (Dnr. 2021-002198).

Övernäs 1:19, Bodarnavägen 19

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (Dnr. 2021-001907).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 6 augusti 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via

e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se