Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Årsta 17:1, Körvelgatan 14 A

Bygglov förUppförande av plank. Avvikelsen avser byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2020-003756).

Dragarbrunn 30:4, Kungsängsgatan 12

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor/vuxenutbildning till gymnasieskola t.o.m. 2026-04-23. Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2021-001601). 

Gamla Uppsala 94:2, Topeliusgatan 21-22

Tidsbegränsat lov för evakueringslokaler för förskola, komplementbyggnader och murar t.o.m. 2026-04-23. Avvikelser avser antal våningar, byggnadshöjd och viss byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-001670).

Bälinge-Nyvla 2:20, Allmänningsvägen/Bindarvägen

Tidsbegränsat lov för förskola, komplementbyggnad och parkering t.o.m. 2025-06-30. Avvikelse avser markanvändning och viss byggnation på mark som inte får bebyggas (Dnr. 2021-001462).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Jumkils-dalkarlsbo 1:1

Förhandsbesked med lokaliseringsprövning för ett enbostadshus (Dnr. 2021-001960).   

Storvreta 47:277, Ärentunavägen 2 B

Bygglov för nybyggnad av vattenverk och teknikbyggnad (Dnr. 2021-001046).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 25 juni 2021 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta Plan- och byggnadsnämnden via e-postadress: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se