Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fålhagen 25:18, Fålhagen 26:1, Björkgatan 23 D

Tidsbegränsat lov för förskolelmoduler, sophus, förråd och parkering t.o.m. 2025-08-02. förlängning, Avvikelser avser mark som inte får bebyggas och markanvändning
(Dnr. 2020-001964).

Gamla Uppsala 27:1, Vattholmavägen 95

Tidsbegränsat lov för skolmoduler och förråd t.o.m. 2025-08-31. förlängning, Avvikelsen avser markanvändning och förråd placerat utanför område med detaljplan
(Dnr. 2020-001520).

KÅBO 1:20, KÅBO 1:1, KÅBO 90:2. Husargatan

Tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd och parkering t.o.m 2023-12-31, förlängning, Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2020-001610).

Vänge-Täby 1:16, Gamla Salavägen 76

Tidsbegränsat lov för förskolemoduler och förråd t.o.m. 2024-12-31, förlängning, Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2020-001609).

Fjärdingen 7:11, Västra Strandgatan 11 

Marklov för trädfällning. Avvikelsen avser förbud mot fällning av träd
(Dnr. 2020-001932).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. 
Synpunkter lämnas skriftligt senast 17 juli 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se