Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Jobba som fysioterapeut

Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som fysioterapeut. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap. Var med och utveckla våra verksamheter inom vård och omsorg.

Vad du får som fysioterapeut hos oss

  • Ansvar för att undersöka, bedöma, utveckla, följa upp och utvärdera individers förutsättningar och funktioner till aktivitet och delaktighet.
  • Stötta och utforma individuellt anpassad träning för rörelseförmåga och funktion.
  • Arbeta hälsofrämjande med individer i olika åldrar oavsett förekomst av sjukdom eller tidigare skada.
  • Ett nära samarbete med kollegor som arbetsterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
  • Ett varierat och stimulerande arbete med möjlighet att utvecklas inom din profession eller genom intern rörlighet.

Fysioterapeut inom kommunal hälso- och sjukvård

Inom vår vård- och omsorgsförvaltning arbetar du utifrån hälso- och sjukvårdslagen med att främja, bibehålla och återställa hälsa och funktioner. Du skapar goda villkor för ett självständigt liv. Som fysioterapeut bidrar du till att öka aktiviteten och självständigheten i vardagen. Du samarbetar med individens nätverk.

Exempel på arbetsuppgifter

  • Göra funktions- och aktivitetsbedömningar
  • Prova ut och förskriva hjälpmedel
  • Undersöka, bedöma och ordinera träning
  • Träna muskelstyrka, balans, kondition och rörlighet – i vissa fall även andningsträning och smärtlindring
  • Utvärdera och följa upp behandlingsplaner

Nära samarbete i team

Arbetet sker i team med personcentrerad vård i fokus. I teamet ingår även sjuksköterska, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och läkare.

Du handleder, utbildar, ordinerar och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder studenter.

Varierat och utvecklande arbete inom en bredd av verksamheter

Hos oss finns en stor bredd av verksamheter där du som fysioterapeut kan göra stor skillnad för andra. Goda möjligheter till intern rörlighet, individuell kompetensutveckling utifrån ditt uppdrag och systematiskt kvalitets- och innovationsarbete i de olika verksamheterna gör arbetet varierat och utvecklande.

Läs mer om våra olika verksamhetsområden där du som fysioterapeut kan göra skillnad.

Inom socialpsykiatri arbetar du med rehabiliteringsinsatser för personer under 65 år med psykiatriska diagnoser eller personlighetssyndrom. Personerna bor i ordinärt boende eller på ett boende med särskilt stöd.

Här arbetar du med rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut.

De personer du hjälper med rehabiliterande insatser är personer under 65 år med personlig assistans, ledsagare, kontaktperson eller anhörigvård enligt LSS-beslut. Personerna kan ha avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser och stora omvårdnads- och hjälpmedelsbehov. Tack vare insatserna kan de bo kvar i ordinärt boende.

Här arbetar du med rehabiliterande insatser för personer med olika sjukdomsbild som bor i ordinärt boende med stöd av hemvård enligt SoL-beslut och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid.

Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med personer över 65 år som har behov av omvårdnad dygnet runt och personer med demenssjukdom enligt SoL-beslut.

Du stöder de boendes förmåga att klara av och behålla sina vardagliga aktiviteter och fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Du gör bedömningar, arbetar fallpreventivt, tränar kroppsfunktioner, förskriver hjälpmedel och handleder omvårdnadspersonal i till exempel förflyttningsteknik och användning av hjälpmedel. Du kan vid behov även samarbeta med vårdhundsteamet.

Här arbetar du med rehabiliterande och aktiverande insatser för personer som är äldre än 65 år i ordinärt boende. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med bland annat funktionsbedömningar, träning av kroppsfunktioner, fallprevention, utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Du samverkar med patientens övriga vårdgivare. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du handleder och delegerar till omvårdnadspersonal.

Inom korttidsvård arbetar du på en korttidsvårdsavdelning med personer som är 17 år eller äldre. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra och underlätta hemgång.

Du bedömer funktionsförmåga, tränar kroppsfunktion i vardagliga aktiviteter, arbetar fallpreventivt och förskriver hjälpmedel. Du samverkar med övriga vårdgivare vid utskrivning för att skapa en trygg hemgång. 

Här arbetar du på en växelvårdsavdelning där personer exempelvis har en demenssjukdom. Personerna vårdas växelvis mellan ordinärt boende och växelvårdsavdelning enligt SoL-beslut.

Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra för personer att bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. Du bedömer funktionsförmåga aktivitetsförmåga, arbetar fallpreventivt, tränar för att öka eller bibehålla funktioner och förskriver hjälpmedel. Du kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet, stötta omvårdnadspersonalen och samverka med fysioterapeut i hemsjukvården.