Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Yrke fysioterapeut

Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som fysioterapeut eller sjukgymnast. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

Som fysioterapeut eller sjukgymnast hos oss får du:

  • ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete
  • ett arbete där du ansvarar för och ordinerar rehabiliteringsinsatser
  • ett nära samarbete med kollegor som arbetsterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal
  • möjligheter att utvecklas som legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast inom din profession.

Kommunal hälso- och sjukvård

Inom Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast utifrån hälso- och sjukvårdslagen med att främja, bibehålla och återställa hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. I arbetet ingår även palliativ vård.

Arbetet sker i team med personcentrerad vård i fokus. I teamet ingår sjuksköterska, fysioterapeut eller sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och läkare.

Som fysioterapeut eller sjukgymnast i Uppsala kommun bidrar du till att stärka individens självständighet, öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Du samarbetar även med personens nätverk. I arbetet ingår bland annat att göra funktions- och aktivitetsbedömningar, utföra fysioterapeutiska behandlingar och prova ut hjälpmedel.

Du handleder, utbildar, ordinerar och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder studenter.

Hälsa och rehabilitering för personer under 65 år med funktionsnedsättning

Socialpsykiatri

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast med rehabiliteringsinsatser för personer med psykiatriska diagnoser eller personlighetssyndrom som bor i ordinärt boende eller på ett boende med särskilt stöd. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser i grupp eller individuellt.  

Gruppbostad och servicebostad

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast med rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser.

Personlig assistans

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast med rehabiliterande insatser för personer med personlig assistans, ledsagare, kontaktperson eller anhörigvård enligt LSS-beslut. Personerna kan ha avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser och stora omvårdnads- och hjälpmedelsbehov. Tack vare insatserna kan de bo kvar i ordinärt boende. Du är en i teamet och ansvarar för att bedöma behov av stöd vid förflyttningar och behov av fysisk aktivitet och träning. I arbetet ingår också att ge instruktioner och delegation till personliga assistenter.

Hemsjukvård för personer 21–65 år

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast med rehabiliterande insatser för personer mellan 21 och 65 år med olika sjukdomsbild som bor i ordinärt boende med stöd av hemvård enligt SoL-beslut och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser.

Hälsa och rehabilitering för personer över 65 år

Vård- och omsorgsboende

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast på ett vård- och omsorgsboende där det bor personer som har behov av omvårdnad dygnet runt och personer med demenssjukdom enligt SoL-beslut. Du ansvarar för fallprevention, förflyttningsteknik och fysisk aktivitet och träning. Du arbetar med ett aktiverande arbetssätt och handleder omvårdnadspersonal i det arbetssättet. Du är en i teamet och kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet.

Hemsjukvård för personer äldre än 65 år

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast med rehabiliterande och aktiverande insatser för personer som är äldre än 65 år i ordinärt boende. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med bland annat fallprevention, styrke-, balans- och rörlighetsträning samt provar ut och förskriver hjälpmedel. Du samverkar med patientens övriga vårdgivare. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du är en i teamet och handleder och delegerar omvårdnadspersonal.

Korttidsvård

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast på en korttidsvårdsavdelning med personer som är 17 år eller äldre. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med att öka patientens fysiska funktionsförmåga och självständighet för att möjliggöra och underlätta hemgång. Du är en i teamet och kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet och samverka med övriga vårdgivare vid utskrivning för att skapa en trygg hemgång.

Växelvård

Här arbetar du som fysioterapeut eller sjukgymnast på en växelvårdsavdelning med exempelvis personer med demenssjukdom. Personerna vårdas växelvis mellan det ordinära boendet och växelvårdsavdelningen enligt SoL-beslut. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra för personer att bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. I arbetet ingår bland annat att du bedömer funktions- och aktivitetsförmåga, tränar med patienten för att öka eller bibehålla fysisk funktionsförmåga och arbetar fallpreventivt. Du är en i teamet och kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet och stötta omvårdnadspersonalen. Du samverkar även med fysioterapeut eller sjukgymnast i hemsjukvården. 

Träffpunkter 65+

Här kan du som fysioterapeut eller sjukgymnast arbeta på mötesplatser för personer över 65 år som bor i ordinärt boende. Aktiviteterna främjar hälsosamt åldrande utifrån folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare: social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Du arbetar i team med aktivitetshandledare och hälsopedagoger. Dina insatser syftar till att öka eller bibehålla fysisk funktionsförmåga, bromsa åldersförändringar och förebygga åldersrelaterade sjukdomar. I arbetet ingår att instruera gymträning, leda olika träningsgrupper och hålla föreläsningar. Du entusiasmerar till livslång träning och fysisk aktivitet.