Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Jobba som arbetsterapeut

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap. Var med och utveckla våra verksamheter inom vård och omsorg.

Inom vår vård- och omsorgsförvaltning arbetar du utifrån hälso- och sjukvårdslagen med att främja, bibehålla och återställa hälsa och funktioner. Du skapar goda villkor för ett självständigt liv.

Som arbetsterapeut bidrar du till att öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Insatserna är kopplade till aktivitetsområden som förflyttningar, personlig vård och hemliv. I arbetet ingår även palliativ vård.

Som arbetsterapeut hos oss får du

  • Ansvar för att utreda och bedöma behov, upprätta behandlingsplaner, ordinera och följa upp insatser.
  • Arbeta hälsofrämjande med individer i olika åldrar och oavsett förekomst av sjukdom eller tidigare skada.  
  • Ett nära samarbete med kollegor som fysioterapeut och sjukgymnast, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.
  • Ett varierat och stimulerande arbete med möjligheter att utvecklas som legitimerad arbetsterapeut inom din profession eller genom intern rörlighet.

 

Exempel på arbetsuppgifter

  • Göra funktions- och aktivitetsbedömningar
  • Prova ut och förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel
  • Träna dagliga aktiviteter som påklädning, hygien och förflyttningar
  • Träna för att bibehålla funktionsnivå och självständighet i daglig aktivitet
  • Skriva intyg om bostadsanpassning
  • Utvärdera och följa upp behandlingsplaner

Nära samarbete i team

Arbetet sker i team med personcentrerad vård i fokus. I teamet ingår utöver arbetsterapeut även sjuksköterska, fysioterapeut eller sjukgymnast, omvårdnadspersonal och läkare.

Du handleder, utbildar, ordinerar och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder studenter.

Varierat och utvecklande arbete inom en bredd av verksamheter

Hos oss finns en stor bredd av verksamheter där du som arbetsterapeut kan göra stor skillnad för andra. Goda möjligheter till intern rörlighet, individuell kompetensutveckling utifrån ditt uppdrag och systematiskt kvalitets- och innovationsarbete i de olika verksamheterna gör arbetet varierat och utvecklande.

Läs mer om våra olika verksamhetsområden där du som arbetsterapeut kan göra skillnad.

Inom socialpsykiatri arbetar du med rehabiliteringsinsatser för personer under 65 år med psykiatriska diagnoser eller personlighetssyndrom. Personerna bor i ordinärt boende eller på ett boende med särskilt stöd. Rehabiliterande insatser består främst av kognitivt stöd.

Här arbetar du med rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut.

De personer du hjälper med rehabiliterande insatser är personer under 65 år med personlig assistans, ledsagare, kontaktperson eller anhörigvård enligt LSS-beslut. Personerna kan ha avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser och stora omvårdnads- och hjälpmedelsbehov. Tack vare insatserna kan de bo kvar i ordinärt boende.

Här arbetar du med rehabiliterande insatser för personer med olika sjukdomsbild som bor i ordinärt boende med stöd av hemvård enligt SoL-beslut och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid.

Inom vård- och omsorgsboende arbetar du med personer över 65 år som har behov av omvårdnad dygnet runt och personer med demenssjukdom enligt SoL-beslut.

Du stöder de boendes förmåga att klara av och bibehålla sina vardagliga aktiviteter och fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Du gör bedömningar och anpassar miljön, förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel, arbetar fallpreventivt och handleder omvårdnadspersonal i till exempel förflyttningsteknik. Du kan vid behov även samarbeta med vårdhundsteamet.

Här arbetar du med rehabiliterande och aktiverande insatser för personer som är äldre än 65 år i ordinärt boende. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med bland annat aktivitetsbedömningar, provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel, fallprevention samt skriver intyg för bostadsanpassning. Du samverkar med patientens övriga vårdgivare. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du handleder och delegerar till omvårdnadspersonal.

Inom korttidsvård arbetar du på en korttidsvårdsavdelning med personer som är 17 år eller äldre. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra och underlätta hemgång. Du bedömer aktivitetsförmåga, tränar vardagliga aktiviteter, förskriver kognitiva och fysiska hjälpmedel och arbetar fallpreventivt. Du samverkar med övriga vårdgivare vid utskrivning för att skapa en trygg hemgång. 

Här arbetar du på en växelvårdsavdelning där personer exempelvis har demenssjukdom. Personerna vårdas växelvis mellan ordinärt boende och växelvårdsavdelning enligt SoL-beslut.

Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra för personer att bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. Du bedömer aktivitetsförmåga, tränar för att öka eller bibehålla ADL-funktioner, hittar och anpassar aktiviteter som kan minska oro för personer med demenssjukdom, förskriver kognitiva och fysiska hjälpmedel samt arbetar fallpreventivt. Du kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet, stötta omvårdnadspersonalen och samverka med arbetsterapeut i hemsjukvården.