Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Välkommen på leverantörsträffar

Uppsala växer och det betyder fler affärer. Därför vill vi gärna träffa dig och prata om kommande upphandlingar och om hur vi kan samarbeta och växa tillsammans. Alla företag är välkomna – både befintliga leverantörer och du som vill bli leverantör.

Nu startar vi branschråd

Branschråden syftar till att skapa möjligheter för dialog kring strategier för framtiden och att diskutera lösningar för hur vi kan uppfylla beslutade krav och klara den omställning Uppsala behöver göra för att kunna växa hållbart. Alla företag som är verksamma inom respektive bransch är välkomna att delta. Om ditt företag vill få inbjudan till något av branschråden - kontakta Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef Uppsala kommun
helena.skold-lovgren@uppsala.se

Branschråd Bygg och anläggning

Branschråd 1, fredag 25 mars 13.00-15.00

Kravställning och utvärdering – vad behöver framgå tydligare i förfrågningsunderlaget och vad tycker branschen är extra viktigt när det kommer till utvärdering av anbuden?         

Under detta möte önskar Uppsala kommun med bolag diskutera med branschen om kravställningar i upphandlingar. Vilka förfaranden är lämpliga att använda i olika typer av upphandlingar. Vilka fördelar och nackdelar har till exempel fastpris eller förhandlat förfarande? Vilka utmaningar ser branschen i sin prissättning kopplat till de ökande priser som finns bland annat på byggmaterial och drivmedel.

Vilka tilldelningskriterier ser branschen är problematiska samt vilka tilldelningskriterier funkar bra?

Branschråd 2, fredag 1 april 13.00-15.00

Bygga billigare men ändå hållbart? Standardisering, återbruk med mera.

Under detta möte önskar Uppsala kommun med bolag diskutera med branschen om hur man kan bygga billigare men ändå hållbart, kan detta ske genom standardisering och återbruk? Hur fördelar man kostnader för den förflyttning som behöver göras? Vad gäller för garantier vid användning av återbrukat material och finns det risker kopplat till detta?

Uppsala ska vara klimatpositiva 2050 - hur kan branschen hjälpa kommunen att nå detta mål och vilka krav behöver kommunen ställa i upphandlingar kopplat till detta?

Ser branschen att Uppsala kommun skulle kunna ställa ytterligare krav för att öka tempot i hållbarhetsarbetet framöver?

Branschråd 3, fredag 8 april 13.00-15.00

Sund konkurrens/ sunda byggen. Vad finns det för problem i nuläget, hur fångar vi upp dem?

Under detta möte önskar Uppsala kommun och bolag diskutera med branschen kring de utmaningar som finns kopplat till sund konkurrens och sunda byggen. För Uppsala kommun är det viktigt att det inte finns några tveksamheter till att de entreprenader och övriga avtal som upphandlas kan klassas som sunda byggen. Hur följer kommunen upp detta på bästa sätt och finns det några särskilda delar som är extra viktiga att följa upp? Hur skapar vi samnytta kring dessa frågor?

För Uppsala kommun med bolag så är även de sociala kraven viktiga och vi vill höra hur branschen ställer sig till dessa. Kan Uppsala kommun med bolag ställa mer krav kring praktikplatser och anställningar till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden?

Branschråd IT

Branschråd 1, torsdag 10 mars 15.00-17.00

Cirkulär IT – hur kan vi utveckla för en mer hållbar användning av IT produkter?

Uppsala kommun vill träffa bolag för att diskutera utmaningar inom branschen gällande tillgång till reservdelar och refurbishade enheter. Vilka möjligheter/hinder finns för att förlänga livslängden på enheter och återvinna material och enheter i större utsträckning? Vad kan vi som stor beställare göra mer för att undanröja hinder för leverantörsmarknaden?

Det har även genomförts två lite större upphandlingar inom där kravet om att antagen leverantör ska bistå Uppsala kommun att göra förflyttningar inom hållbarhet genom att en hållbarhetsansvarig är med i samarbetet.

Ser branschen att Uppsala kommun skulle kunna ställa ytterligare krav för att öka tempot i hållbarhetsarbetet framöver?

Branschråd 2, onsdag 16 mars 15.00-17.00

Digital transformation – kopplat till innovation och nya tekniker

Under detta möte önskar Uppsala kommun med bolag diskutera med branschen om hur man systematiskt kan fånga omvärldsspaningar och trender. Hur förbereder vi oss för framtiden och hur ska man ställa smarta krav vid upphandlingar som inte låser fast i gamla tekniker och framför allt hur upphandlar man något som man inte vet hur man ska upphandla?

Säkerhetsperspektivet är viktigt – hur klargör vi äganderätten? Hur kan man nyttja andras arbeten och vilket regelverk gäller när kommunen vill få in idéer från näringslivet?

Branschråd 3, torsdag 24 mars 15.00-17.00

Resurshantering – kompetens och komponentbrist

Under detta möte önskar Uppsala kommun och bolag diskutera med branschen kring de utmaningar som finns kopplat till kompetens och komponentbrist. Hur kan vi tillsammans skapa en så attraktiv plats som möjligt i Uppsala för att attrahera kompetenta resurser men också möjliggöra för juniora konsulter. Hur säkrar vi den framtida kompetensen som behövs? Vilka krav kan ställas i upphandlingar för bidra till det framtida behovet?

Mer information till dig som är eller vill bli leverantör till Uppsala kommun.

Mer om näringsliv

www.uppsala.se/naringsliv hittar du en lista över nätverk som du kan gå med i, länkar till Uppsalas företagsfrämjande aktörer och kontaktuppgifter till kommunens näringslivsavdelning. Du kan också anmäla dig till vårt nyhetsbrev och följa oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad om viktiga saker som berör dig som företagare i Uppsala.