Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten, finns det några saker att tänka på. Du behöver bland annat säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. 
Läs om solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Åldersgräns för solarium

Sedan den 1 september 2018 är det förbjudet att yrkesmässigt låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Lagkravet som anges i strålskyddslagen kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.

Läs om ålderskontrollen på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Där finns ett exempel på affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen.

Det ska finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgränsen uppsatta vid solariet.

Anmäl ditt solarium i tid

Anmäl till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl via e-tjänst

Anmäl av ny verksamhet eller meddela förändringar i befintlig 

Anmäl via blankett

Anmäl solarieverksamhet (PDF, 252 KB)

Egenkontroll av verksamheten

I strålskyddslagen finns krav på att det ska finnas ett program för egenkontroll av verksamheten. Utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen omfattas din verksamhet även av miljöbalken och dess krav på egenkontroll. Egenkontroll innebär att du själv ska planera och kontrollera din verksamhet för att säkerställa att lagstiftningen följs och för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. Kraven på egenkontroll anpassas till din verksamhet.

Avgift för tillsyn av din verksamhet

För anmälan om solarieverksamhet får du betala en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet. Miljöförvaltningen gör även regelbunden tillsyn för att kontrollera din verksamhet. För det betalar du en fast årlig avgift. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om avgifterna.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

  • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

    Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.