Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om du yrkesmässigt erbjuder solarieverksamhet till allmänheten, finns det några saker att tänka på. Du behöver bland annat säkerställa att din verksamhet uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier. 
Läs om solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Åldersgräns för solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Lagkravet kan uppfyllas antingen genom att du som bedriver solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna.

Läs om ålderskontrollen på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Där finns ett exempel på affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen.

Det ska finnas en klart synbar skylt med information om 18-årsgränsen uppsatta vid solariet.

Anmäl ditt solarium i tid

Anmäl till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmäl solarieverksamhet (PDF, 252 KB)

Egenkontroll av verksamheten

I strålskyddslagen finns krav på att det ska finnas ett program för egenkontroll av verksamheten. Utöver de krav som ställs enligt strålskyddslagen omfattas din verksamhet även av miljöbalken och dess krav på egenkontroll. Egenkontroll innebär att du själv ska planera och kontrollera din verksamhet för att säkerställa att lagstiftningen följs och för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller skador på miljön. Kraven på egenkontroll anpassas till din verksamhet.

Avgift för tillsyn av din verksamhet

För anmälan om solarieverksamhet får du betala en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet. Miljöförvaltningen gör även regelbunden tillsyn för att kontrollera din verksamhet. För det betalar du en fast årlig avgift. Kontakta miljöförvaltningen om du har frågor om avgifterna.

Kontakta miljöförvaltningen

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Cityvärdar för mindre trängsel

  Nyrekryterade cityvärdar lotsar från och med idag fredag besökare i Uppsala stadskärna. Värdarna ska hjälpa till att undvika trängsel under julhandeln och därmed minska risk för smittspridning.

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.