Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Döda lantbruksdjur ska skickas till en godkänd anläggning för förbränning och får inte grävas ner i marken. För att begrava en häst behöver du tillstånd från miljöförvaltningen.

Döda lantbruksdjur ska skickas till förbränning

Döda lantbruksdjur som till exempel får, gris och nötkreatur ska skickas till en godkänd och registrerad anläggning för förbränning. De får inte grävas ner i marken eftersom de kan sprida smitta och förorena grundvattnet. Det gäller även slaktavfall och andra delar av det döda djuret.

Djurkropparna ska förvaras så att de inte utgör en smittrisk, bland annat genom att förhindra vilda djur från att komma åt dem. De ska också förvaras åtskilt från levande djur på lantbruket.

Det är jordbruksverket som godkänner anläggningar och ansvarar för regelverket kring hur döda lantbruksdjur ska hanteras.

Om hur du hanterar och transporterar döda nötdjur på jordbruksverket.se.

Om hur du hanterar och transporterar döda får på jordbruksverket.se.

Om hur du hanterar och transporterar döda grisar på jordbruksverket.se.

Tillstånd behövs för att begrava en häst

Om du vill begrava en häst ska du ansöka om tillstånd för nedgrävning hos miljöförvaltningen innan hästen avlivas. Dödsorsaken ska vara utredd. Om hästen har haft en smittsam sjukdom ska den inte grävas ner. Miljöförvaltningen ska godkänna platsen och ger sedan anvisningar för hur nedgrävningen ska gå till.

Ansök om tillstånd att begrava häst, blankett. (PDF, 209 KB)

Det här behöver du tänka på när du väljer plats för nedgrävning:

 • Djurkroppen får inte begravas inom inre eller yttre skyddszon i vattenskyddsområdet .
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 200 meter.
 • Avstånd till sjöar och vattendrag ska vara minst 50 meter.
 • Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse ska vara minst 200 meter.
 • Fornlämningar får inte skadas. Om det behövs ska du söka råd hos Länsstyrelsen angående fornlämningar, boplatser, gravfält, stensättningar, naturreservat, naturvärden med mera.
 • Platsen ska vara torr med jord som lätt släpper igenom vatten (exempelvis sand, grus eller väldränerad morän). Lerig mark är inte lämplig. Marken bör vara plan.
 • Högsta grundvattenyta ska inte nå högre än en meter under kroppen
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter jord mellan djurkroppen och berggrunden.

Vid begravning av häst behöver du också tänka på:

 • Att transporten till platsen för nedgrävning ska ske så att du undviker spill. Eventuellt spill måste du omedelbart samla upp eller sanera med till exempel kalk.
 • Graven ska täckas med jord så att det bildas en liten ås över graven. Jorden ska packas så att rovdjur inte kan gräva upp djurkroppen. Djuret ska begravas så att det täcks med minst 1,5 meter jord.
 • Kroppen ska kalkas innan du fyller på jord, för att förhindra bakterietillväxt.
 • Efter nedgrävning ska du rengöra arbetsredskapen.
 • När djuret är nedgrävt ska djurhållaren markera den exakta platsen på en karta. Platsen ska finnas dokumenterad vid försäljning eller vid större mark- och anläggningsarbeten.

Begravning av andra sällskapsdjur

För att gräva ner andra sällskapsdjur behöver du inte ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen. När du väljer plats bör du ta hänsyn till samma regler som för nedgrävning av häst.

 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.