Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Döda lantbruksdjur ska skickas till en godkänd anläggning för förbränning och får inte grävas ner i marken. För att begrava en häst behöver du tillstånd från miljöförvaltningen.

Döda lantbruksdjur ska skickas till förbränning

Döda lantbruksdjur som till exempel får, gris och nötkreatur ska skickas till en godkänd och registrerad anläggning för förbränning. De får inte grävas ner i marken eftersom de kan sprida smitta och förorena grundvattnet. Det gäller även slaktavfall och andra delar av det döda djuret.

Djurkropparna ska förvaras så att de inte utgör en smittrisk, bland annat genom att förhindra vilda djur från att komma åt dem. De ska också förvaras åtskilt från levande djur på lantbruket.

Det är jordbruksverket som godkänner anläggningar och ansvarar för regelverket kring hur döda lantbruksdjur ska hanteras.

Om hur du hanterar och transporterar döda nötdjur på jordbruksverket.se.

Om hur du hanterar och transporterar döda får på jordbruksverket.se.

Om hur du hanterar och transporterar döda grisar på jordbruksverket.se.

Tillstånd behövs för att begrava en häst

Om du vill begrava en häst ska du ansöka om tillstånd för nedgrävning hos miljöförvaltningen innan hästen avlivas. Dödsorsaken ska vara utredd. Om hästen har haft en smittsam sjukdom ska den inte grävas ner. Miljöförvaltningen ska godkänna platsen och ger sedan anvisningar för hur nedgrävningen ska gå till.

Ansök om tillstånd att begrava häst, blankett. (PDF, 209 KB)

Det här behöver du tänka på när du väljer plats för nedgrävning:

 • Djurkroppen får inte begravas inom inre eller yttre skyddszon i vattenskyddsområdet .
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 200 meter.
 • Avstånd till sjöar och vattendrag ska vara minst 50 meter.
 • Avstånd till bostadshus och allmän bebyggelse ska vara minst 200 meter.
 • Fornlämningar får inte skadas. Om det behövs ska du söka råd hos Länsstyrelsen angående fornlämningar, boplatser, gravfält, stensättningar, naturreservat, naturvärden med mera.
 • Platsen ska vara torr med jord som lätt släpper igenom vatten (exempelvis sand, grus eller väldränerad morän). Lerig mark är inte lämplig. Marken bör vara plan.
 • Högsta grundvattenyta ska inte nå högre än en meter under kroppen
 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrund. Det ska finnas minst en meter jord mellan djurkroppen och berggrunden.

Vid begravning av häst behöver du också tänka på:

 • Att transporten till platsen för nedgrävning ska ske så att du undviker spill. Eventuellt spill måste du omedelbart samla upp eller sanera med till exempel kalk.
 • Graven ska täckas med jord så att det bildas en liten ås över graven. Jorden ska packas så att rovdjur inte kan gräva upp djurkroppen. Djuret ska begravas så att det täcks med minst 1,5 meter jord.
 • Kroppen ska kalkas innan du fyller på jord, för att förhindra bakterietillväxt.
 • Efter nedgrävning ska du rengöra arbetsredskapen.
 • När djuret är nedgrävt ska djurhållaren markera den exakta platsen på en karta. Platsen ska finnas dokumenterad vid försäljning eller vid större mark- och anläggningsarbeten.

Begravning av andra sällskapsdjur

För att gräva ner andra sällskapsdjur behöver du inte ansöka om tillstånd hos miljöförvaltningen. När du väljer plats bör du ta hänsyn till samma regler som för nedgrävning av häst.

 

Kontakta miljöförvaltningen

För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

 • Företagen ger Uppsala kommun mer än godkänt

  De företag som har kontakt med Uppsala kommun är nöjda med den servicen de får. Det visar den servicemätning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, redovisade idag, torsdag. Höjningen inom flera områden är ett resultat av medvetna insatser och ett flerårigt arbete för att förbättra företagsservicen i hela kommunen, menar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.