Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Ny lag om tobaksförsäljning - gäller från 1 juli 2019

  Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill sälja tobak. Du som redan anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast den 31 oktober ansöka om tillstånd.

  När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

  Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd.

  Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär i korthet:

  • att tillstånd krävs för att sälja tobak
  • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
  • rökfria utemiljöer

  Om nya lagen om tobaksförsäljning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 2. Ansök om tillstånd att sälja tobak

  Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara.

 3. Information till dig som säljer tobak - detaljhandel

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Från 1 juli 2019 måste detaljhandlare som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du kan ansöka om tillstånd från 1 juli.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Om du redan har anmält att du säljer tobak

  Du som redan har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men du måste senast 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

  Kravet på tillstånd gäller bara tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

  Rökfria utemiljöer

  Den nya lagen innebär också att det är förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler.

 4. Information till dig som säljer tobak - partihandel

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Från 1 november 2019 måste du som partihandlare (grossist) ha tillstånd om du ska sälja tobak. Du kan från 1 juli ansöka om tillstånd hos kommunen. Din ansökan måste ha kommit till kommunen senast den 31 oktober, för att du ska ha möjlighet att fortsätta sälja tobak.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Du ansöker om tillstånd hos den kommun där ditt företag har sitt kontor eller hos den kommun där ditt företag har ett fast driftställe, till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

  Du som partihandlare ansvarar för att:

  • Din personal har de kunskaper de behöver för att kunna följa den nya lagen.
  • All tobak som du säljer till detaljhandel har korrekt märkning.
  • Ta reda på om detaljhandel som du säljer varor till har ett detaljhandelstillstånd.
 5. Information till dig som säljer tobak - restaurang och café

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Från 1 juli 2019 måste restauranger och caféer som ska sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du måste också ha tillstånd för att sälja tobak i automat. Du kan ansöka om tillstånd från 1 juli.

  Om du redan har anmält att du säljer tobak

  Du som redan har anmält att du säljer tobak får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

  Rökfria uteserveringar och entréer

  I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019. 

  Utökat rökförbud

  Den nya lagen innebär också att rökförbudet omfattar fler produkter. Det blir förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

 6. Avgifter och egenkontroll

  Avgifter

  Från 1 juli 2019 måste du ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. För att handlägga din ansökan om tobakstillstånd och för den löpande tillsynen enligt tobakslagen tar kommunen ut avgifter.

  Ansökningsavgifter från 1 juli 2019

  Ansökan om stadigvarande tobakstillstånd 8 000 kronor
  Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 2 000 kronor
  Detaljhandelsbolag som söker flera tillstånd på samma bolag 8 000 kronor för första ansökan, därefter 2 000 kronor för övriga per år

  Årliga tillsynsavgifter från 1 januari 2020

  Tobakstillstånd detaljhandel och partihandel 6 000 kronor per år
  Tobakstillstånd vid restauranger som har serveringstillstånd 2 000 kronor per år
  Tobakstillstånd hos bolag som har flera tillstånd på samma bolag 6 000 kronor per år för första tillståndet, därefter 2 000 kronor per tillstånd för övriga per år

  Program för egenkontroll

  Vid tobaksförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen. Du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska du skicka in till tillståndsenheten tillsammans med din ansökan.

  Läs vägledningen för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på folkhalsomyndigheten.se.

 7. Regler för tobaksförsäljning

  Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
  • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.

  Läs de regler som gäller för att marknadsföra tobak på konsumentverket.se

  Läs om hur tobaksvaror ska vara märkta på folkhalsomyndigheten.se

 8. Rökfri miljö på restaurang och café

  Rökfria uteserveringar och entréer

  I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Förbudet innebär att ingen får röka utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang eller café. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019.

  Läs om rökfria utomhusmiljöer på folkhalsomyndigheten.se.

  Utökat rökförbud

  Den nya lagen innebär också att rökförbudet omfattar fler produkter. Det blir förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

 9. Kontakta tillståndsenheten
  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00, måndag 7.30–17.00, tisdag–onsdag 8.00–17.00, torsdag 8.00–19.00, fredag 8.00–17.00
  Besöksadress:
  Ulls väg 28

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Nya regler för restauranger, kaféer och andra serveringar

  Uppsala kommun fortsätter att kontrollera trängsel på serveringsställen under sommaren. Nu finns riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som ställer krav på restauranger, barer och kaféer. Besökare bör kunna hålla minst en meters avstånd mellan olika sällskap.

 • Utökat tillsynsansvar på serveringsställen

  Den första juli tar Uppsala kommun över hela ansvaret för tillsynen av trängsel på restauranger och kaféer. Om ett serveringsställe inte följer reglerna kan kommunen exempelvis begränsa öppettider eller stänga delar av serveringar.

 • Information till dig som driver livsmedelsverksamhet

  Från och med onsdag 25 mars tillåts endast bordsservering på landets restauranger, barer och kaféer. De nya restriktionerna har införts för att minska smittspridningen. Det är inte tillåtet att stå vid baren och bord i lokalen ska placeras så glest att smitta försvåras.

Se fler nyheter