Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Lag om tobaksförsäljning

  Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd hos kommunen.

  När du skickat in din ansökan gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

  Kommunen tar ut en avgift för ansökan om tillstånd.

  Tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär i korthet:

  • att tillstånd krävs för att sälja tobak
  • att kommunen utreder om den som söker tillstånd är lämplig
  • rökfria utemiljöer

  Om lagen om tobaksförsäljning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 2. Ansök om tillstånd att sälja tobak

  Tobaksvaror är varor som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak, snus och portionssnus. Observera att också vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassas som en tobaksvara.

 3. Information till dig som säljer tobak - detaljhandel

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Detaljhandlare som vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Kravet på tillstånd gäller bara tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

 4. Information till dig som säljer tobak - partihandel

  Du måste ha tillstånd för att sälja tobak

  Partihandlare (grossist) måste ha tillstånd för att sälja tobak. Du ansöker om tillstånd hos kommunen.

  När du ansöker ska du förutom ansökan med tillhörande handlingar också lämna in ett egenkontrollprogram.

  Du ansöker om tillstånd hos den kommun där ditt företag har sitt kontor eller hos den kommun där ditt företag har ett fast driftställe, till exempel lager. Om du säljer tobaksvaror till både detaljhandel och direkt till privatpersoner, ska du ansöka om både detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd.

  Avgift för ansökan och tillsyn

  Kommunen tar ut avgifter för ansökan om tillstånd och för tillsyn.

  Kommunen behandlar din ansökan

  Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Du får fortsätta att sälja tobaksvaror till dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

  Du som partihandlare ansvarar för att:

  • Din personal har de kunskaper de behöver för att kunna följa den nya lagen.
  • All tobak som du säljer till detaljhandel har korrekt märkning.
  • Ta reda på om detaljhandel som du säljer varor till har ett detaljhandelstillstånd.
 5. Avgifter och egenkontroll

  Avgifter

  För att handlägga din ansökan om tobakstillstånd och för den löpande tillsynen enligt tobakslagen tar kommunen ut avgifter.

  Ansökningsavgifter från 1 januari 2022

  Ansökan om tillstånd att sälja tobak (detalj- eller partihandel) 8 000 kronor
  Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak 2 000 kronor
  Ansökan om tillstånd att sälja tobak i försäljningsautomat vid flera försäljningsställen 8 000 kronor för första ansökan, därefter 2 000 kronor för övriga per år

  Årliga tillsynsavgifter från 1 januari 2022

  Tillstånd för tobaksförsäljning (detalj- eller partihandel) 5 000 kronor per år
  Tillstånd för tobaksförsäljning detaljhandel vid restauranger som har serveringstillstånd 2 000 kronor per år
  Tillstånd för tobaksförsäljning i försäljningsautomat vid flera försäljningsställen 5 000 kronor per år för första tillståndet, därefter 2 000 kronor per tillstånd för övriga per år

  Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (anmälningspliktig försäljning) 1 500 kr*

  *Enligt tidigare beslut från kommunfullmäktige ges rabatt på tillsynsavgiften för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare om försäljningsstället samtidigt säljer folköl och/eller receptfria läkemedel. Avgiften blir då 1 000 kr per produkt som säljs. Rabatten på anmälningspliktiga produkter gäller även i kombination med försäljning av tobak.

  Mer information om taxorna hittar du här

  Program för egenkontroll

  Vid tobaksförsäljning är du skyldig att kontrollera försäljningen. Du måste själv ta fram ett program för egenkontroll. Programmet ska du skicka in till tillståndsenheten tillsammans med din ansökan.

  Mall för egenkontrollprogram (PDF, 326 KB)

  Läs vägledningen för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på folkhalsomyndigheten.se.

 6. Regler för tobaksförsäljning

  Du som säljer tobak ska följa de regler som finns för tobaksförsäljning:

  • Du måste vara säker på att personen som köper tobak är minst 18 år och att tobaksvarorna inte langas till någon under 18 år.
  • Du får inte sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar med färre än 20 cigaretter.
  • De tobaksvaror som du säljer ska vara märkta på rätt sätt.
  • Du ska följa de regler som finns för hur du får marknadsföra tobak.
  • Du måste ha en tydlig och klart synbar skylt med information om åldersgränsen på ditt försäljningsställe. Dekaler kan du beställa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Läs de regler som gäller för att marknadsföra tobak på konsumentverket.se

  Läs om hur tobaksvaror ska vara märkta på folkhalsomyndigheten.se

  Dekal: 18 år vid köp av tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare (125 mm diam.) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

   

 7. Rökfri miljö på restauranger och caféer

  Rökfria uteserveringar och entréer

  Det är förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Förbudet innebär att ingen får röka utanför entrén eller på uteserveringen till din restaurang eller café.

  Utökat rökförbud

  Lagen innebär också att rökförbudet omfattar fler produkter. Det är förbjudet att använda tobak, elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Det innebär att vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

 8. Kontakta tillståndsenheten

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00, mån, tis, ons, fre 8.00 17.00, tors 8.00-18.00
  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2

  Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post eller besöka Kontaktcenter.

  Postadress:
  Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, Stadshusgatan 2, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.