Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis:

  • vin
  • starköl
  • sprit
  • andra jästa alkoholdrycker som cider.

  Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd. 

  Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten. 

 2. När du inte behöver tillstånd

  Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

  • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

  Undantag för centrala Uppsala

  I de centrala delarna av Uppsala stad finns ett alkoholförtäringsförbud som kan göra att du ändå behöver tillstånd, trots att du uppfyller alla kriterier ovan. Karta över området hittar du i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Information om själva förbudet hittar du i samma dokument, paragraf 13. Läs Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter.

  Förvaring i butikslokal kräver tillstånd

  Tänk på att du inte får förvara alkoholdrycker i en butikslokal med tillhörande utrymmen om företaget inte har tillstånd att sälja alkoholdrycker. Som butikslokal räknas lokaler där allmänheten kan köpa eller hyra varor eller tjänster, till exempel affärer och frisörsalonger.

 3. Regler för alkoholservering

  För att få servera alkohol till allmänheten och slutna sällskap måste du ha serveringstillstånd och följa reglerna för alkoholservering. De flesta regler gäller oavsett om du ska arrangera ett tillfälligt evenemang eller driver cateringföretag, restaurang eller liknande. Om reglerna skiljer sig mellan olika tillstånd står det angivet under respektive rubrik.

  Inköp av alkoholdrycker

  Du som har tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap får bara servera alkohol som du köpt från Systembolaget. Om du har stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten får du även köpa alkoholdrycker från godkända partihandlare.

  Alternativa drycker

  Det måste finnas flera olika lättdrycker till försäljning. Som lättdryck räknas dryck som är fri från alkohol eller innehåller högst 2,25 volymprocent alkohol.

  Medförande och förvaring av alkoholdrycker

  Det får inte finnas några andra alkoholdrycker på serveringsstället än de som du köpt in för serveringen. Gäster eller andra personer får alltså inte dricka alkoholdrycker som de har tagit med sig själva. De får heller inte ta med sig alkoholdrycker från serveringsstället.

  Prissättning

  Du får inte sälja alkoholdrycker till ett lägre pris än inköpspriset. Prissättningen får inte heller främja försäljning av drycker med högre alkoholhalt. Mängdrabatt och kombinationserbjudanden är inte tillåtna.

  Påträngande servering

  Du får inte övertala en gäst att köpa alkoholdrycker. Men serveringspersonalen får fråga om gästen önskar något ytterligare innan kassan stänger. Det är också tillåtet att rekommendera en särskild sorts vin till en viss maträtt och liknande om gästen frågar efter det.

  Ingen alkohol till ungdomar eller påverkade personer

  Ingen får servera alkoholdrycker till personer under 18 år. Den som serverar alkoholdrycker är skyldig att kontrollera att mottagaren är minst 18 år.

  Det är inte heller tillåtet att servera alkoholdrycker till den som är märkbart berusad eller påverkad av narkotika.

  Du som tillståndshavare och den som du har utsett till serveringsansvarig ska se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället.

  Serveringsansvariga personer

  Under hela tiden som alkoholdrycker serveras måste du som tillståndshavare eller den du utsett till serveringsansvarig vara på plats. Det är du som tillståndshavare eller serveringsansvarig som är ansvarig för att bestämmelserna i alkohollagen följs.

  Serveringstid

  Alkoholdrycker får bara serveras under den tid som framgår av serveringstillståndet. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens slut.

  Krav på servering av mat

  Det måste finnas lagad eller på annat sätt tillredd mat tillgänglig för gästerna. Matkravet gäller alla tillstånd utom för provsmakning och pausservering.

  Krav för stadigvarande serveringstillstånd

  För att få servera alkohol till allmänheten på en restaurang eller liknande måste du kunna erbjuda dina gäster ett varierat utbud av mat under hela serveringstiden. Maten ska lagas eller på annat sätt tillredas i ditt kök. Efter klockan 23.00 får du minska utbudet till ett mindre antal enklare rätter.

  Om du har festvåning och ska servera alkohol till slutna sällskap behöver inte maten vara lagad eller tillredd i den egna verksamhetens kök. Det går till exempel bra med festarrangörens eller ett cateringföretags kök. I övrigt gäller samma krav på mat som vid servering till allmänheten.

  Läs mer i kommunens riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

 4. Stadigvarande serveringstillstånd

  Ett stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare, så länge som verksamheten följer lagar och regler för alkoholservering och det inte sker några större förändringar av verksamheten. 

  Tre typer av serveringstillstånd

  Det finns tre olika typer av stadigvarande serveringstillstånd.

  Tillstånd för servering till allmänheten

  Om du ska öppna en restaurang eller liknande och vill servera alkohol till gästerna ska du ansöka om tillstånd för servering till allmänheten. 

  Tillstånd för servering till slutet sällskap

  Om du har en lokal som kan bokas av slutna sällskap eller som bara är tillgänglig för medlemmar i en förening eller liknande, kan du ansöka om stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap.

  Tillstånd för catering till slutna sällskap

  Om du bedriver cateringverksamhet och vill servera alkohol kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för catering till slutna sällskap. Läs om vad som gäller specifikt för catering

  Regler för alkoholservering

  I alkohollagen står det bland annat hur och när alkohol får serveras och vilka krav det finns på lagad eller tillredd mat. Du som tillståndshavare ska se till att din verksamhet följer alkohollagen och andra regler för alkoholservering.

  Kunskapsprov

  När du ansöker om serveringstillstånd kan du behöva göra ett kunskapsprov för alkoholservering, som visar att du har tillräckliga kunskaper om alkohollagen.

  Ansök om stadigvarande serveringstillstånd

  Från det att ansökan är komplett tar handläggningen cirka 8 veckor och det kostar 12 000 kronor att ansöka.

  Betala in prövningsavgiften i förväg på tillståndsenhetens bankgiro 344-6002. Ange bolagsnamn eller restaurangnamn i meddelandefältet. Tillståndsenheten börjar behandla ditt ärende när pengarna kommit in. Du kan påskynda starten genom att skicka med ett kvitto på inbetald avgift i ansökan.

  Ansök om stadigvarande serveringstillstånd

 5. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

  Om du vill servera alkohol vid ett enstaka tillfälle ska du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. Evenemanget kan pågå under en eller flera dagar.

  Allt som inte är ett slutet sällskap räknas som allmänheten. Det kan vara festivaler eller andra arrangemang där gästerna inte är kända på förhand, eller där en inbjudan har gått ut till allmänheten.

  Ansök i god tid

  Ansök om serveringstillstånd hos tillståndsenheten i god tid före evenemanget. Handläggningen tar cirka 6 veckor från det att ansökan är komplett och avgiften för ansökan är inbetald. Det kostar 3 000 för evenemang som pågår en dag och 4 000 kronor för evenemang som pågår två eller fler dagar. Betala avgiften på bankgiro 344-6002 när du skickar din ansökan.

  Ansök om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.

  Kunskapsprov

  När du ansöker om serveringstillstånd kan du behöva göra ett kunskapsprov för alkoholservering.

  Regler för alkoholserveringen

  När du ska servera alkohol till allmänheten måste följa reglerna i alkohollagen.

 6. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

  Om du ska servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap.

  Ett slutet sällskap är personer som har något gemensamt utöver själva festtillfället. Det kan till exempel vara föreningsmedlemmar eller en grupp inbjudna släktingar, vänner eller kollegor.

  Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för ett enstaka tillfälle eller under en begränsad tid. 

  I vissa fall behöver du inget tillstånd.
  Läs om tillfällen då du inte behöver serveringstillstånd för att servera alkohol. 

  Ansök tio dagar i förväg

  Du måste söka tillstånd senast tio arbetsdagar innan serveringen. Det kostar 800 kronor att ansöka.

  Betala prövningsavgiften på tillståndsenhetens bankgiro 344-6002. Ange ditt namn. Handläggningen av ditt ärende börjar när pengarna kommit in. Du kan påskynda starten genom att skicka med kvitto på inbetald avgift i ansökan. 

  Ansök om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

  Regler för alkoholserveringen

  För att få servera alkohol måste du följa reglerna i alkohollagen.

 7. Tillstånd för catering av alkohol till slutet sällskap

  Du som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap och vill servera alkohol måste ha ett stadigvarande serveringstillstånd i den kommun där serveringen ska ske.

  En förutsättning för catering av alkohol är att det sker på beställning av en privatperson eller företag som är huvudansvarig för arrangemanget. Är det istället du som tillståndshavare som arrangerar ett evenemang för slutna sällskap eller allmänhet som exempel julbord, ska du söka ett tillfälligt tillstånd till allmänheten eller tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beroende på omständigheterna. 

  Om du beviljats serveringstillstånd ska du anmäla i vilken lokal serveringen ska ske och intyga att lokalen är brandsäker. Kravet på brandsäkerhet gäller inte vid servering i privata lokaler, till exempel privata hem och liknande. För mer information om brandsäkerhet kontakta brandförsvaret, telefon 018-727 30 00.

  Krav på kök

  För att kunna få ett serveringstillstånd till din cateringverksamhet måste du ha ett eget kök för matlagning. Det är samma krav på kök och matutbud som för restauranger. Enda skillnaden är att du inte behöver ha ett kök i varje kommun där du söker serveringstillstånd.

  Ansök

  Ansök om serveringstillstånd

 8. Kunskapsprov för alkoholservering

  När du ansöker om tillstånd för servering eller för provsmakning av alkoholdrycker behöver du i de flesta fall skriva ett prov. Även du som tar över ett bolag som redan har serveringstillstånd kan behöva skriva prov. Det är ett nationellt kunskapsprov om alkohollagen, som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Syftet med provet är att du ska visa att du har de kunskaper som krävs för att på ett säkert sätt hantera alkoholserveringen.

  Även om du tidigare har gjort något liknande prov i samband med en restauratörsutbildning måste du göra det nationella kunskapsprovet.

  När du inte behöver skriva provet

  I de här fallen behöver du inte skriva kunskapsprovet:

  • Du har tidigare skrivit provet och har ett tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan.
  • Du har inget serveringstillstånd idag, men skrev för högst fem år sedan ett godkänt prov som minst motsvarar den aktuella ansökan.
  • Du har inte skrivit provet, men har serveringstillstånd i Uppsala kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan. Det ska inte heller finnas någon anledning att ifrågasätta dina kunskaper.
  • Du har inte skrivit provet, men har serveringstillstånd i en annan kommun som minst motsvarar den aktuella ansökan. Du kan dokumentera flera års erfarenhet av alkoholservering utan anmärkningar.

  Om du söker ett tillfälligt serveringstillstånd till ett slutet sällskap kan du i vissa fall slippa göra kunskapsprovet.

  Anmäl dig till ett provtillfälle

  Skicka först in din ansökan om serveringstillstånd och betala ansökningsavgiften. Kontakta därefter tillståndsenheten och boka tid för provet. Kostnaden för provet ingår i ansökningsavgiften. Om du skriver provet för att du tagit över eller ska ta över ett bolag som redan har serveringstillstånd kostar varje provtillfälle 1500 kr

  Säg till när du anmäler dig om du behöver tolk eller hjälp med att få provet uppläst vid provtillfället. Det kostar inget extra.

  Om provet

  Provet är uppdelat i fyra områden som handlar om

  • alkoholpolitik
  • bestämmelser om servering
  • tillsyn
  • mat och utrustning.

  Området mat och utrustning ingår inte i kunskapsprov för dig som söker stadigvarande tillstånd för pausservering eller tillstånd för provsmakning.

  Du måste ha minst 75 procent rätt på frågorna inom provets alla fyra områden för att bli godkänd. Om du inte blir godkänd första gången har du rätt att göra om provet högst två gånger.

  Det är olika kunskapsprov beroende på vilket serveringstillstånd du söker: 

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, 60 frågor
  • Stadigvarande serveringstillstånd vid cateringverksamhet för slutna sällskap, 60 frågor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 44 frågor
  • Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap, 44 frågor
  • Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap, 28 frågor
  • Stadigvarande serveringstillstånd för pausservering, 28 frågor
  • Tillstånd för provsmakning, 28 frågor

  Vid provtillfället

  Kunskapsprovet är webbaserat och du skriver det i tillståndsenhetens lokaler i Stadshuset, Stadshusgatan 2. 

  Vid provtillfället gäller:

  • Du ska kunna legitimera dig. Provet är personligt och du kan inte skicka någon annan i ditt ställe.
  • Du har normalt 90 minuter på dig att göra provet.
  • Du kan få göra provet muntligt, till exempel tillsammans med en tolk och har då 150 minuter på dig. Tala om när du anmäler dig om du vill göra provet muntligt.
  • Hjälpmedel är inte tillåtna.
  • Du får inte skriva av eller fotografera provet.
  • En provvakt kommer att sitta med dig vid provtillfället.

  Du får resultatet senast fem arbetsdagar efter att du gjort provet.

  Förbered dig inför provet

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs i provet .

  Studiematerial i PDF-format. (PDF, 337 KB)

  Länk till bokningssida för kunskapsprov alkohollagen

  Det finns också flera aktörer på marknaden, som erbjuder utbildning i alkohollagen. 

 9. Provsmakning av alkoholhaltiga drycker

  Partihandlare ska ansöka om tillstånd

  Du som är partihandlare och ska delta i ett arrangemang där allmänheten erbjuds provsmakning ska söka ett tillfälligt tillstånd för provsmakning. Du kan söka själv eller tillsammans med de andra partihandlarna som ska delta i arrangemanget. Det kostar 3 000-4 000 kronor att söka tillståndet.

  Ansök om tillfälligt tillstånd för provsmakning 

  Producent utan serveringstillstånd

  Du som tillverkar alkoholhaltiga drycker av råvaror från den egna gården och som inte har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället. Det kostar 12 000 kronor att söka tillståndet.

  Ansök om provsmakning, producenter utan serveringstillstånd 

  Regler för provsmakningen

  Provsmakning innebär att du serverar små mängder av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. Vid provsmakning behöver du inte servera mat. Här är Systembolagets modell för provning, som kan vara till hjälp när du ska bestämma mängd alkohol vid din provning.

    Antal
  prov
  Volym per
  prov (cl)
  Maximal
  total mängd
  per person (cl)
  Öl och vin 4–8 4 32
  Starkvin 3–6 3 18
  Spritdryck 3–6 0,5 3
 10. Kontakt

  Kontakta tillståndsenheten

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00, mån, tis, ons, fre 8.00 17.00, tors 8.00-18.00
  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2

  Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post eller besöka Kontaktcenter.

  Postadress:
  Uppsala kommun, miljöförvaltningen – tillståndsenheten, Stadshusgatan 2, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.