Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjerna för serveringstillstånd utgår från vad som står i alkohollagen. I vissa fall har kommunen gjort lokala anpassningar till alkohollagens bestämmelser. Miljöförvaltningen utgår från riktlinjerna för att avgöra om en planerad etablering kan få tillstånd eller inte. Riktlinjerna ska säkerställa att kommunen behandlar ansökningar om serveringstillstånd på ett likvärdigt sätt.

Sammanfattning

I dokumentet hittar du riktlinjer för

 • handläggningstider vid ansökan
 • kommunens informationsskyldighet
 • kommunens tillsynsverksamhet
 • förebyggande, inre, yttre och samordnad tillsyn
 • remissyttranden
 • olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet och av andra skäl
 • serveringstider
 • ordning och nykterhet
 • uteserveringar
 • gemensamt serveringsutrymme 
 • villkor vid meddelande av serveringstillstånd
 • tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap.