Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad som ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på användning och ventilationstyp.

  Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

  Läs mer om vad obligatorisk ventilationskontroll innebär på boverket.se

  Läs om olika typer av ventilationssystem på energimyndigheten.se

  Kontakta energi- och klimatrådgivningen för att få råd om klimatsmart ventilation.

 2. Vem som utför OVK

  Kontroll av ventilationen

  Välj en certifierad kontrollant som utför själva ventilationskontrollen.

  Kontrollanten gör en besiktning och skriver ett protokoll som du ska skicka till bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.  

  På boverket.se hittar du vilka personer som är certifierade för att göra en OVK.

  Tillsyn

  Det är tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen som bevakar att du som är fastighetsägare har låtit utföra OVK och att du åtgärdat brister.

  Plan- och byggnadsnämnden kan förelägga dig som fastighetsägare att låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister.

 3. Intervaller för OVK

  Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.

  Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

  Kontrollintervall

  Byggnad och typ av ventilation Intervall
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation   3 år
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation   6 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.   6 år
  En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation. Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

  Ventilationstyper

  S = Självdragsventilation
  F = Frånluftsventilation
  FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
  FT = Från- och tilluftsventilation
  FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

 4. Undantag från OVK

  Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus
  • industribyggnader.

  Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).
 5. Skicka protokoll

  Skicka protokollet från utförd OVK till bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen. Vi ser gärna att du skickar in OVK-protokollet digitalt, se e-postadress. Du kan också lämna in protokollet i receptionen på Stadshusgatan 2.

  E-postadress: ovk@uppsala.se

  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen - OVK, 753 75 Uppsala

 6. Tidigare protokoll

  Ett OVK-protokoll är en allmän handling. Kontakta oss via e-post om du vill begära ut ett tidigare protokoll. Glöm inte att skriva vilken fastighet eller adress det gäller.

 7. Senareläggning av återkommande besiktning, OVK

  Om det finns särskilda skäl får plan- och byggnadsnämnden besluta om senareläggning av OVK. Särskilda skäl för senareläggning kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd, ex ombyggnation eller ändring av ventilationen, eller att en byggnad/lokal inte är i bruk.

  Blankett för ansökan om senareläggning/dispens. (PDF, 787 KB)

 8. Kontakt

  Kontakta handläggare om OVK

  Skicka gärna din fråga via e-post.

  E-post: ovk@uppsala.se
  Telefon:
  Marie Nordenholm 018-727 47 61
  Fredrik Björklund 018-727 42 37
  Tuva Andersen 018-727 42 94
  Telefontider: tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–14.30

Så arbetar vi med inomhusmiljö och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.