Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. Kontrollen ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på användning och ventilationstyp. Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

 2. Kommunen sköter tillsynen av OVK

  Kommunen bevakar att byggnader har genomgått en OVK och att fastighetsägaren åtgärdar eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör det, kan plan- och byggnadsnämnden besluta om att förelägga att fastighetsägaren ska låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister. Det betyder att nämnden kräver att fastighetsägaren gör kontrollen och att fastighetsägaren kan få betala extra avgifter för att detta inte utförts korrekt.

 3. Intervaller för OVK

  Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.

  Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

  Kontrollintervall

  Byggnad och typ av ventilation Intervall
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation   3 år
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation   6 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.   6 år
  En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation. Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

  Ventilationstyper

  S = Självdragsventilation
  F = Frånluftsventilation
  FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
  FT = Från- och tilluftsventilation
  FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

 4. Undantag från OVK

  Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • industribyggnader.

  Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).
 5. Skicka in eller hämta protokoll

  Via e-tjänst

  Du kan skicka in protokollet efter utförd kontroll av ventilationssystemet via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du även hämta OVK-protokoll från tidigare kontroller.

  Skicka in eller hämta OVK-protokoll via e-tjänst

  Via e-post eller brev

  Om du inte vill använda e-tjänsten för att skicka in ditt protokoll kan du skicka protokollet via e-post eller brev till tillsynsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen. Du kan också lämna in protokollet till Kontaktcenter i Stadshuset, Stadshusgatan 2.

  E-postadress:
  ovk@uppsala.se

  Postadress: 
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen – OVK
  753 75 Uppsala

 6. OVK-protokoll är allmän handling

  Ett OVK-protokoll är en allmän handling. Du kan hämta tidigare protokoll i e-tjänsten som finns här ovanför. Om du inte vill använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post för att begära ut ett tidigare protokoll. Glöm inte att skriva vilken fastighet eller adress det gäller.

 7. Senareläggning av återkommande besiktning, OVK

  Om det finns särskilda skäl får plan- och byggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk.

  Blankett för ansökan om senareläggning/dispens. (PDF, 787 KB)

 8. Kontakt

  Kontakta handläggare om OVK

  Skicka gärna din fråga via e-post.

  E-post: ovk@uppsala.se

  Telefon:
  Marie Nordenholm 018-727 47 61
  Fredrik Björklund 018-727 42 37
  Tuva Andersen 018-727 42 94

  Telefontider:
  tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–14.30

Så arbetar vi med inomhusmiljö och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.