Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. Kontrollen ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på användning och ventilationstyp. Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången. 

 2. Kommunen sköter tillsynen av OVK

  Kommunen bevakar att byggnader har genomgått en OVK och att fastighetsägaren åtgärdar eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör det, kan plan- och byggnadsnämnden besluta om att förelägga att fastighetsägaren ska låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister. Det betyder att nämnden kräver att fastighetsägaren gör kontrollen och att fastighetsägaren kan få betala extra avgifter för att detta inte utförts korrekt.

 3. Intervaller för OVK

  Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.

  Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

  Kontrollintervall

  Byggnad och typ av ventilation Intervall
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation   3 år
  Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation 3 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation   6 år
  Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.   6 år
  En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation. Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

  Ventilationstyper

  S = Självdragsventilation
  F = Frånluftsventilation
  FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
  FT = Från- och tilluftsventilation
  FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

 4. Undantag från OVK

  Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus
  • industribyggnader.

  Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).
 5. Skicka protokoll till kommunen

  Skicka protokollet från en utförd OVK till tillsynsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi ser gärna att du skickar in OVK-protokollet digitalt till e-postadressen nedan. Du kan också lämna in protokollet till Kontaktcenter i Stadshuset, Stadshusgatan 2.

  E-postadress:
  ovk@uppsala.se

  Postadress: 
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen – OVK
  753 75 Uppsala

 6. OVK-protokoll är allmän handling

  Ett OVK-protokoll är en allmän handling. Kontakta oss via e-post om du vill begära ut ett tidigare protokoll. Glöm inte att skriva vilken fastighet eller adress det gäller.

 7. Senareläggning av återkommande besiktning, OVK

  Om det finns särskilda skäl får plan- och byggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk.

  Blankett för ansökan om senareläggning/dispens. (PDF, 787 KB)

 8. Kontakt

  Kontakta handläggare om OVK

  Skicka gärna din fråga via e-post.

  E-post: ovk@uppsala.se

  Telefon:
  Marie Nordenholm 018-727 47 61
  Fredrik Björklund 018-727 42 37
  Tuva Andersen 018-727 42 94

  Telefontider:
  tisdag–onsdag 9.00–11.00, torsdag 13.00–14.30

Nyheter om inomhusmiljö och säkerhet

 • Elda rätt: minska risken för luftföroreningar och brand

  Med höjda elpriser är det många som eldar mer än vanligt hemma i sin eldstad för att hålla nere sina kostnader för uppvärmning. Hur du eldar hemma i din eldstad kan påverka mängden hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö.

 • Installera eldstad hemma? Tänk på detta

  Med höjda elpriser har intresset för att värma upp sitt boende med eldstad ökat markant. Tänk på att det kan finnas andra mer klimatsmarta lösningar. Om du ändå vill installera en ny eldstad eller ändra något i din befintliga installation, behöver du göra en anmälan eller ansöka om bygglov. Det är också viktigt att du eldar säkert och så klimatsmart som möjligt.

Så arbetar vi med inomhusmiljö och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Tillsyn inom plan- och bygglagen

  Det är viktigt att vår bebyggda miljö är säker, hälsosam och tillgänglig. Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå detta.