Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Fråga: Hur länge ska jag som ställföreträdare spara handlingar?

Svar: Under ett pågående uppdrag ska du som ställföreträdare spara alla handlingar som rör uppdraget. När uppdraget upphör gäller följande.

Du ska spara ”räkenskaper och övriga handlingar som rör förvaltningen” under tre års tid efter att ditt uppdrag har upphört. Handlingar som avses är tex. kontoutdrag, årsbesked, fakturaunderlag, kvittenser, kvitton, avtal, intyg m.m. Detta regleras i 14 kap 23 § föräldrabalken.

Treårstiden räknas från det att ”behörig mottagare” har tagit emot alla redovisningshandlingar från Överförmyndarförvaltningen. ”Behörig mottagare” kan vara huvudmannen själv, ett dödsbo eller en ny ställföreträdare. För att säkert veta när handlingarna har mottagits behöver du kontakta Överförmyndarförvaltningen.

Anledningen till att handlingarna ska sparas i tre år är att en ”behörig mottagare” har tre år på sig att väcka skadeståndstalan mot en f.d. ställföreträdare innan den rätten upphör. Det framgår av 12 kap 15 § föräldrabalken. När treårsfristen har löpt ut ska du som ställföreträdare lämna över alla sparade handlingar som rör förvaltningen till ”behörig mottagare”.

Om en ställföreträdare har gjort sig skyldig till brott gäller rätten att väcka skadeståndstalan i tio år.  Likaså måste förmyndare (det vill säga föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare) som förvaltar barns tillgångar spara handlingar i tio år.