Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

När överförmyndarnämnden får reda på att du behöver god man eller förvaltare gör nämnden en ansökan hos tingsrätten. 

Du kan också ansöka själv om du fyllt 16 år. Även din make eller maka, din sambo eller dina närmaste släktingar kan ansöka åt dig.

Ansök om god man eller förvaltare (PDF, 871 KB)

God man eller förvaltare – likheter och skillnader

En god man och en förvaltare har i princip samma uppgifter men deras ansvar och befogenheter skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot din vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att du behåller rättshandlingsförmågan.

Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd för dig som är helt oförmögen att ta hand om dig själv eller din egendom. Det innebär att en förvaltare kan utses utan ditt samtycke. 

När en god man behövs

För att få en god man måste du behöva hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Om du kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt kan du inte få god man. I vissa fall kanske ditt behov till exempel kan lösas genom fullmakt. Däremot kan du beviljas en god man vid en enstaka händelse, till exempel för att bevaka din rätt i ett dödsbo eller när du ska sälja en fastighet.

Hur god man och förvaltare utses

I normala fall anmäls behovet av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden genom en social utredning och ett läkarintyg. 

En anhörig eller någon annan du känner kan bli din gode man. Om du inte själv föreslår någon person, föreslår överförmyndarnämnden en. Du får då träffa den gode mannen och godkänna honom eller henne. Om du på grund av sjukdom eller liknande inte kan ge ditt samtycke, får dina anhöriga tycka till om saken.

Det slutliga beslutet om godmanskapet eller förvaltarskap fattas av tingsrätten.

Vad det kostar

Din gode man har rätt till skäligt arvode. Arvodet betalas normalt av dig som huvudman.

Du betalar din gode mans arvode om

  • dina tillgångar överstiger två prisbasbelopp, alltså 114 600 kronor år 2024.
  • din inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp, alltså 151 845 kronor år 2024.

I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag.

Läs riktlinjerna för överförmyndarnämndens arvodesbeslut