Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som har nedsatt hälsa som påverkar din beslutsförmåga kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Hen kan hjälpa dig med att betala räkningar och sköta kontakten med myndigheter.

  En god man eller förvaltare 

  • representerar dig och ser till dina intressen (bevaka rätt)
  • sköter din ekonomi (förvalta egendom)
  • ser till att du får ett gott liv (sörja för person).

  I vissa fall kan du få en god man vid ett enstaka tillfälle, till exempel för att bevaka din rätt i ett dödsbo eller när du ska sälja en fastighet.

 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare

  En god man eller förvaltare kan representera dig och se till dina intressen, sköta din ekonomi och se till att du får ett gott liv. De har i stort sett samma uppgifter, men deras ansvar och befogenheter är olika.

  God man

  En god man kan inte utses mot din vilja. Det är en frivillig åtgärd där du fortfarande behåller din rätt att fatta beslut.

  Vanligtvis räcker det med ett godmanskap för den person som inte kan fatta egna beslut. Exempelvis för personer med demenssjukdom eller andra minnesnedsättningar.

  Förvaltare

  Förvaltarskap är en tvångsåtgärd för den person som inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, och där godmanskap inte är tillräckligt. Det innebär att en förvaltare kan utses utan personens samtycke.  

 3. Krav för att få god man eller förvaltare

  För att få en god man eller förvaltare måste du ha ett nedsatt hälsotillstånd, sjukdom eller psykisk störning som gör att du behöver hjälp.

  Om situationen går att lösa genom en så kallad mindre ingripande åtgärd är det inte aktuellt med god man eller förvaltare. Exempel på mindre ingripande åtgärder är anhörigbehörighet, fullmakt och framtidsfullmakt.

  Anhörigbehörighet

  Genom anhörigbehörighet kan du få hjälp av en närstående med vardagsekonomin och enklare avtal. Den som är närmast anhörig får sin behörighet direkt från lagen. Du behöver inte ansöka om behörigheten eller registrera den någonstans. Det behövs inte heller någon fullmakt från den som behöver hjälp.
  Läs om anhörigbehörighet på konsumeternas.se.

  Fullmakt

  Om du inte kan sköta din ekonomi eller kontakten med myndigheter kan du utse någon annan som gör det åt dig. Det gör du genom att skriva en fullmakt. Banker har ofta en mall som du kan använda dig av.
  Läs om fullmakt på konsumeternas.se.

  Framtidsfullmakt

  Med en framtidsfullmakt kan du välja någon som ska sköta dina ärenden om du själv inte kan göra det i framtiden.
  Läs om framtidsfullmakt på konsumeternas.se.

 4. Vad du kan få hjälp med

  En god man eller förvaltare kan hjälpa till med att bevaka rätt, förvalta egenom och sörja för person. Uppdragen kan se olika ut från fall till fall.

  Bevaka rätt – representera och se till intressen

  Att bevaka rätt innebär att representera dig och se till dina intressen i olika situationer. Det kan till exempel handla om att

  • ansöka om bostadsbidrag eller försörjningsstöd
  • hjälpa dig att sälja och avveckla din bostad
  • ingå avtal
  • ansöka om skuldsanering
  • överklaga beslut.

  Bevaka rätt vid särskild rättshandling

  Det är vanligt att god man endast behövs för att bevaka rätt i samband med avveckling och försäljning av bostad eller vid ett arvskifte. Då är det viktigt att du anger det i din ansökan.

  Förvalta egendom – sköta ekonomin

  Att förvalta egendom innebär att den gode mannen eller förvaltaren sköter din ekonomi. Det gäller både vardagsekonomin som räkningar och tillgångar som värdepapper och fastigheter.

  Sörja för person – ge ett gott liv

  Att sörja för person innebär att den gode mannen eller förvaltaren ser till så att du har ett bra boende, får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. 

 5. Ansök om att få god man

 6. Ansök om att få förvaltare

 7. Hur god man och förvaltare utses

  Val av god man och förvaltare

  En anhörig eller närstående kan bli din gode man eller förvaltare efter lämplighetsprövning. Personen ska klara ett kunskapstest, och får inte ha några betalningsanmärkningar eller förekomma i polisens belastningsregister.

  Om du själv inte föreslår en person gör överförmyndarnämnden det. Du får då träffa personen och godkänna hen.

  Tingsrätten fattar beslut

  Det slutliga beslutet om godmanskap eller förvaltarskap fattas av tingsrätten. 

 8. Vad det kostar

  Du som får hjälp av en god man eller förvaltare betalar arvode. Det gör du om

  • dina tillgångar överstiger två prisbasbelopp (114 600 kronor år 2024)
  • din inkomst före skatt är högre än 2,65 prisbasbelopp (151 845 kronor år 2024). 

  I övriga fall betalar kommunen arvodet. Om det finns särskilda skäl kan kommunen göra undantag.

 9. Kontakt

  Kontakta överförmyndarförvaltningen

  Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

  Telefon:
  018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
  Fax:
  018-727 24 66
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2. Vi tar endast emot bokade besök.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Överförmyndarförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Fakturaadress

  Uppsala kommun
  UPK 5500
  Box 1023
  751 40 Uppsala