Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Observera att du inte kan anmäla intresse för att bli god man för ensamkommande barn, då behovet av gode män för ensamkommande barn för närvarande är tillgodosett.

Starta tjänsten
 • Om du vill bli god man för en anhörig eller vän behöver du inte göra en intresseanmälan under detta avsnitt. 
  Använd blanketten Ansökan om god man eller förvaltare. Skriv ditt namn i rutan om förslag på god man. (PDF, 792 KB)

  Dina personuppgifter

  Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden i Uppsala län.

  Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

  Alla personuppgifter som du skickar till oss registreras och behandlas enligt Dataskyddsförordningen. De personuppgifter som vi efterfrågar krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter. Du har ett antal rättigheter som uppgiftslämnare, ta del av dem nedan.

  Rättslig grund, ändamål, behandling och lagringstid

  Rättslig grund: Myndighetsutövning
  Ändamålet med behandlingen: Rekrytering av gode män och förvaltare
  Kategorier information som behandlas: För- och efternamn, personnummer, telefonnummer, e-post
  Lagringstid av information: Uppgifterna sparas enligt arkivlagen

  Dina rättigheter

  • Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Du har rätt att göra invändningar mot den behandling som görs av dina personuppgifter
  • Du har rätt till att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig.

  Om du vill ta kontakt med oss avseende dina rättigheter skicka e-post till dataskyddsombud@uppsala.se
  Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsmyndigheten, imy.se .

   

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Om du vill boka ett besök, lämna synpunkter på en ställföreträdare eller om du har frågor om uppdraget kan du ringa oss under våra telefontider.

Telefon:
018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax:
018-727 24 66
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2. Vi tar endast emot bokade besök.
Postadress:
Uppsala kommun
Överförmyndarförvaltningen
753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun
UPK 5500
Box 1023
751 40 Uppsala