Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Du som är folkbokförd i Uppsala kommun och läser språkintroduktionsprogrammet (sprint) eller går i årskurs 9 kan söka sommarjobb hos kommunen. I vissa fall kan du som går i gymnasiet också få sommarjobb.

  Du som är arbetsgivare kan ansöka om att få anställa en sommarjobbare eller feriepraktikant. Kommunen kan betala en del av eller, i vissa fall, hela lönekostnaden.

 2. Sök sommarjobb

  Årskurs 9/sprint

  Ansökan till sommaren 2022 är öppen 1 februari - 8 mars
    

  Gymnasiet

  Ansökan till sommaren 2022 är öppen 1 februari - 8 mars.

  Feriepraktik (gymnasieungdom med funktionsnedsättning)

  Ansökan till sommaren 2022 är öppen 1 februari - 8 mars

 3. Besked om sommarjobb

  Sommarjobben är en viktig insats för Uppsalas ungdomar. Liksom under 2020 och 2021 räknar vi med att sommaren 2022 kommer att kräva en del anpassningar på grund av Coronapandemin. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens direktiv och gör de förändringar som krävs utifrån den situation vi är i.

  Du som har sökt sommarjobb kommer att få besked under maj månad via e-post.

  Du har inte rätt till ett visst antal arbetstimmar

  Det totala antalet arbetstimmar kan vara olika beroende på arbetsplats och period. Generellt jobbar du 6 timmar/dag. Du ska aldrig arbeta mer än 8 timmar/dag och inte mer än totalt 90 timmar under hela arbetsperioden. Du får betalt för max 90 timmar.

  Rast

  Enligt lag ska du ha minst 30 minuters sammanhängande lunch/rast. Lunch-/rasttiden är obetald och ingår inte i arbetstimmarna. Du betalar själv din lunch.

  Försäkring

  Du är olycksfallsförsäkrad via Uppsala kommun under sommarjobbet.

  Hygien

  Tänk på din hygien och att ha rena kläder. Ha inte långa naglar och nagellack. Använd inte parfym.

  Lön

  Du får 56 kronor/timme om du precis har slutat årskurs 9 och 71 kronor/timme om du går i gymnasiet och är under 18 år. Du får 76 kronor/timme från det året du fyller 18 år. Semesterersättning är inkluderad i lönen. Du ska inte jobba på kvällar, helger och röda dagar.

  Din lön betalas ut som helhet i efterskott. Det betyder att det tar minst en månad efter att din handledare har skickat in tidrapporten till oss innan din lön kan betalas ut. Det första datumet för utbetalning är 27 augusti. Tidrapporten får du innan du börjar jobba. Fyll i dina personuppgifter i förväg och ta med tidrapporten till jobbet den första dagen. Glöm inte att tidrapporten ska skrivas på av både dig och din handledare!

  Anmäla konto

  För att få lönen insatt på ditt konto ska du anmäla ditt kontonummer till Nordea, oavsett vilken bank du har.
  Det gör du via https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome . Där ska du ange ett arbetsgivarnummer och det är 648 200 och arbetsgivaren är Uppsala kommun. Gör du inte en kontoanmälan kommer en avi att skickas hem till dig, det tar extra tid och kostar pengar. Vi eller arbetsplatsen kan inte ta emot några kontouppgifter.

  Sjukdom

  Om du är sjuk ska du meddela din handledare innan arbetspasset börjar. Du ska stanna hemma om du har minsta förkylningssymtom.

  Pension

  Lönen är pensionsgrundande men eftersom du kommer att tjäna mindre än 19 000 kronor kommer pengarna inte att sparas till din pension utan den summan kommer att betalas ut till dig under första kvartalet 2022.

  Skattebefrielse

  Om du under detta år kommer att tjäna mindre än 20 008 kronor (före skatt) ska du fylla i blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag", som finns på baksidan av tidrapporten, annars dras det skatt från din lön. Fyll i blanketten och signera den i förväg så att det är klart när handledaren ska skicka in den.

  Resor

  Du betalar själv för resor till och från arbetsplatsen. Läs mer på UL:s hemsida, ul.se. Om ditt sommarjobb kräver att du har med dig egen cykel ska du ta med den alla dagar under arbetsperioden.

 4. Sommarjobb – sprint och årskurs 9

  Du som läser språkintroduktionsprogrammet (sprint) eller går i årskurs 9 kan söka sommarjobb via Uppsala kommun. Alla elever som går i årskurs 9 är garanterade ett sommarjobb om ansökan görs under ansökningsperioden. Sprint-elever erbjuds ett sommarjobb i mån av plats.

  För att få ett jobb via kommunen ska du vara folkbokförd i Uppsala kommun. 

  Innan du söker

  Det är viktigt att du läser informationen om vad som gäller för dig i sprint och årskurs 9 innan du söker. 

  Du som har skyddade personuppgifter, ring oss på 018-727 16 17 så hjälper vi dig med ansökan.

  Ansökan till sommaren 2022 öppnar 1 februari.

  Du som saknar ett fullständigt personnummer

  Du som saknar ett fullständigt personnummer kan också söka sommarjobb om du har ett LMA-kort med AT-UND (undantag från kravet på arbetstillstånd). Lönen du får kan påverka din dagersättning från Migrationsverket eller ditt ekonomiska bistånd.

  Läs om AT-UND på Migrationsverkets webbplats

  Om du har AT-UND kontakta oss för hjälp med ansökan

  Beställ utdrag ur belastningsregistret

  Du som söker sommarjobb ska beställa utdrag ur polisens belastningsregister. Det krävs om du blir placerad på ett arbete där barn vistas, till exempel en förskola eller idrottsförening. Vi uppmanar alla ungdomar att beställa utdraget i samband med ansökan. Detta eftersom besked om placering kommer först i mitten-slutet av maj och det då kan vara försent att hinna få hem utdraget.

  Blanketter och mer information finns på polisen.se:

  Registerutdrag för dig som ska arbeta inom förskola eller skola

  Beställ utdragen i god tid, senast 9 maj.

  Arbetsperioder, omfattning och tider

  Vanligtvis erbjuder vi sommarjobb under tre veckor de här perioderna:

  • Period 1: veckorna 24–26
  • Period 2: veckorna 27–29
  • Period 3: veckorna 30–32

  Tänk på att du inte är garanterad ett visst antal veckor eller timmar. Hur mycket du får jobba, vilken period och vilka arbetstider du får beror på sommarjobbet. Du kan som mest jobba 90 timmar.

  Områden att arbeta inom

  När du söker sommarjobb ska du lämna önskemål om vilket område du helst vill arbeta inom. Tänk på att det inte finns några garantier för att du får jobba inom ditt önskade område.

  Äldreomsorg

  Du jobbar på äldreboende, servicehem eller liknande. Exempel på arbetsuppgifter är att promenera med de boende, läsa för dem och spela spel tillsammans. Du hjälper också personalen med städ, disk och matservering. 

  Barnomsorg

  Du jobbar på förskola, fritidshem, fritidsklubb eller liknande. Du deltar i arbetet med barnen och andra uppgifter såsom städning och dukning. Utearbete förekommer.

  Fastighetsskötsel och trädgård

  Du jobbar med vaktmästeri, verkstadsarbete, städ, målning och/eller parkskötsel. Exempel på arbetsuppgifter är renovering på skolor och trädgårdsarbete med bland annat ogräsrensning.

  Övrigt

  Övriga platser du kan arbeta på är i kök, café, bibliotek, butik, badplats m.fl. 
  I kategorin övrigt ingår även specialsommarjobben.

  Specialsommarjobb

  För våra specialsommarjobb krävs vanligtvis en viss förkunskap eller ett särskilt intresse. För flera av jobben gäller andra arbetsperioder än de tre standardperioderna.

  Om du vill söka ett av våra specialsommarjobb ska du ange det i din ansökan. Du ska också förklara varför du vill ha just det jobbet och vad du har för erfarenhet/intresse av området. Tänk på att det inte finns några garantier att du får det jobb du har sökt eftersom antalet platser är begränsat. Går du i årskurs 9 och inte får det sökta jobbet kommer du att bli erbjuden ett annat.

  Läs om våra specialsommarjobb genom att klicka på respektive jobb i listan.

  Lön

  För dig som går i årskurs 9 är lönen 56 kronor i timmen. Du som läser sprint tjänar 71 kronor i timmen om du är under 18 år. Från det år du fyller 18 år får du 76 kronor i timmen. Semesterersättningen är inkluderad i timlönen.

 5. Sommarjobb – gymnasiet

  Du som går i årskurs 1 eller 2 (eller 3 om du läser fyraårigt program) på gymnasiet har möjlighet att söka sommarjobb via Uppsala kommun. Lönen varierar beroende på var du arbetar och det finns ingen platsgaranti utan jobb fås i mån av plats.

  För att få ett jobb via kommunen ska du vara folkbokförd i Uppsala kommun. 

  Innan du söker

  Det är viktigt att du läser informationen om vad som gäller för dig i gymnasiet innan du söker. 

  Du som har skyddade personuppgifter, ring oss på 018-727 16 17 så hjälper vi dig med ansökan

  Ansökan till sommaren 2022 öppnar 1 februari.

  Du kan hitta en egen arbetsplats

  Trots att du söker sommarjobb via kommunen, ska du leta efter en arbetsplats på egen hand för att öka dina chanser till ett sommarjobb. Kommunen har få platser och därför har du störst chans till sommarjobb om du själv hittar en arbetsplats. Det kan du börja med redan nu och i kontakten med arbetsgivaren kan du berätta att Uppsala kommun kan subventionera (betala) en del av din lön, för att öka dina chanser till arbete. Arbetsplatsen kan ligga utanför Uppsala kommuns länsgräns.

  Läs mer om subventionerade sommarjobb under fliken ”Ta emot eller anställ en ungdom”.

  Du kan också söka jobb via Arbetsförmedlingen och Region Uppsala.

  Beställ utdrag ur belastningsregistret

  Du som söker sommarjobb ska beställa utdrag ur polisens belastningsregister. Det krävs om du blir placerad på ett arbete där barn vistas, till exempel en förskola eller idrottsförening. 

  Blanketter och mer information finns på polisen.se:

  Registerutdrag för dig som ska arbeta inom förskola eller skola

  Beställ utdragen i god tid, senast 9 maj.

  Feriepraktik (gymnasieungdom med funktionsnedsättning) 

  Feriepraktik riktar sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, och som går på gymnasiet årskurs 1 eller 2 (eller i årskurs 3 om programmet är fyraårigt). Feriepraktik ges i mån av plats och gäller för högst 90 timmar. Antalet veckor, timmar och arbetstiderna kan variera beroende på arbetsplats.

  Du tjänar 71 kronor i timmen om du är under 18 år. Från det år du fyller 18 år får du 76 kronor i timmen. Semesterersättningen är inkluderad i timlönen.

  I första hand ordnar du en plats på egen hand, antingen själv eller med hjälp av någon vuxen i din närhet. Platsen kan vara inom offentlig eller privat sektor eller en förening. Det är viktigt att platsen godkänns av både din skola och av oss. Om du inte själv kan ordna en plats är du välkommen att kontakta oss för förslag och vägledning.

  Innan du söker

  Det är viktigt att du läser informationen om vad som gäller för dig i gymnasiet och som ska söka feriepraktik.

  Här hittar du ansökningsformulären.

  Specialsommarjobb

  För våra specialsommarjobb krävs vanligtvis en viss förkunskap eller ett särskilt intresse.  Om du vill söka ett av våra specialsommarjobb ska du ange det i din ansökan. Du ska också förklara varför du vill ha just det jobbet och vad du har för erfarenhet/intresse av området. Tänk på att det inte finns några garantier att du får det jobb du har sökt eftersom antalet platser är begränsat.

  Läs om våra specialsommarjobb genom att klicka på respektive jobb nedan. 

  Att arbeta som Mötesvärd på Mötesplats Gottsunda

  Mötesplats Gottsunda drivs av Uppsalahem och under sommaren 2021 öppnar vi för fjärdje året i rad upp Stenhammarsparken för sommaraktiviteter för barn och unga. Mötesplats Gottsunda vill bidra till att skapa trygghet, samhörighet och meningsfulla möten genom roliga och öppna aktiviteter hela sommarlovet. Nu letar vi efter fler mötesvärdar som vill vara med och göra sommaren i Gottsunda extra rolig!

  Att arbeta som mötesvärd på Mötesplats Gottsunda är ett aktivt, fartfyllt och roligt sommarjobb. Tillsammans med 4 andra mötesvärdar och 1-2 arbetsledare kommer du ha ansvar för att Mötesplats Gottsunda är en välkomnande, trygg och rolig plats för barn och unga att besöka. För att trivas som mötesvärd ska du tycka om att umgås med barn i åldern 5–12 år och gilla att ta egna initiativ. Du kommer få möjlighet att vara med och påverka vad vi gör på mötesplatsen och om du har erfarenhet från föreningar, sporter eller liknande så är det en styrka.

  Arbetet är mycket varierande och några exempel på aktiviteter som du kommer få hålla och delta i är olika sporter (t.ex. fotboll, badminton och tennis), lekar (t.ex. vattenlek, kurragömma och kubb) och kreativa aktiviteter (t.ex. ansiktsmålning, pyssel och dans). Ingen förkunskap inom aktiviteterna krävs. Alla aktiviteter anpassas efter deltagarna och det är viktigt att du är initiativtagande, engagerad, lyhörd och tålmodig.

  Du kommer jobba 3 veckor under sommaren, eftermiddagar och tidig kväll under onsdagar-söndagar. Tjänsten omfattar deltid á ca 35 timmar/vecka.

  För det här jobbet krävs utdrag ur belastningsregistret. 
  Beställ här: Registerutdrag för dig som ska arbeta inom förskola eller skola 

  Om du är intresserad av att arbeta som mötesvärd på Mötesplats Gottsunda
  ska du skriva det i ansökan och motivera varför du tror att just du skulle passa
  för jobbet.

  O-Ringen är världens största orienteringstävling med cirka 20 000 deltagare från över 40 länder. I år kommer O-Ringen att genomföras i Uppsala mellan den 26/7 – 31/7. I samarbete mellan O-Ringen och Uppsala kommun erbjuds 50 gymnasieungdomar i årskurs 1 och 2 möjligheten att genom sommarjobb bidra i arbetet med att genomföra O-Ringen tillsammans med övriga 1 400 funktionärer.

  Arbetsperiod

  12 juli-6 augusti (ca 40 tim/vecka i 4 veckor).

  Arbetstider

  Arbetstiderna kan variera från kl. 07.00 till och med 21.00. Helgjobb kan förekomma.

  Plats

  Uppsala med omnejd.

  Förkunskaper och profil
  Arbetet är fysiskt krävande och du bör vara händig. Du ska också vara serviceinriktad och positiv. Du måste också vara beredd att ta dig an en bredd av uppgifter så att du kan rycka in och hjälpa till där det behövs.

  Kläder

  Du kommer att erhålla funktionärskläder (tröja och jacka).

  Handledning

  Du kommer att handledas av vuxna funktionärer som har ansvar för respektive område.

  Jobbeskrivning

  De 50 sommarjobben kommer att fördelas på följande uppgifter
  - Bygg: Enklare byggarbeten för att etablera camping och arenor
  - El/IT: Dra el-/IT-kablar på camping och arenor
  - VA: Vatten och avlopp för servicestationer och duschar på arenan
  - Miljö: Sköta om servicestationerna och avfallshantering på arenorna/camping
  - Kiosk: Sälja mat och fika i kiosker på arenor
  - Vätska: Dela ut vätska till deltagarna på arenan
  - Barnpassning: Hjälpa till med barnpassning på arenan
  - Trafik- och cykel: Dirigera deltagarnas trafikflöden och vara värdar vid cykelparkering

  Under perioderna 12/7-23/7 och 2/8-6/8 kommer samtliga sommarjobbare att fördelas på uppgifter inom Bygg, El/IT, VA och Miljö. Under själva tävlingsveckan, 26/7-31/7, fördelas man på uppgifterna Miljö, Kiosk, Vätska, Barnpassning och/eller Trafik- och cykel.

  En informationsträff för sommarjobbarna kommer att hållas innan första arbetsdagen. Mer information kommer när du tilldelats sommarjobbsplats på O-Ringen.

  Var med och dela glädjen kring detta fantastiska arrangemang!

  För det här jobbet krävs utdrag ur belastningsregistret.
  Beställ här: Registerutdrag för dig som ska arbeta inom förskola eller skola

  I din ansökan ska du ange att du söker jobb på O-ringen och motivera varför just du ska få jobbet.

  O-Ringen är världens största orienteringstävling med cirka 20 000 deltagare från över 40 länder.

  I år kommer O-Ringen att genomföras i Uppsala mellan den 26/7-31/7. I samarbete mellan O-Ringen och Uppsala kommun erbjuds 50 gymnasieungdomar i årskurs 1 och 2 möjligheten att genom sommarjobb bidra i arbetet med att genomföra O-Ringen tillsammans med övriga 1 400 funktionärer.

  Arbetsperiod

  12/7-6/8 (ca 40 tim per vecka i 4 veckor).

  Arbetstider

  Arbetstiderna kan variera från kl. 07.00 till och med 21.00. Helgjobb kan förekomma.  

  Plats

  Uppsala med omnejd.

  Förkunskaper och profil

  Arbetet är fysiskt krävande och du bör vara händig. Du ska också vara serviceinriktad och positiv. Du måste också vara beredd att ta dig an en bredd av uppgifter så att du kan rycka in och hjälpa till där det behövs.

  Kläder

  Du kommer att erhålla funktionärskläder (tröja och jacka).

  Handledning

  Du kommer att handledas av vuxna funktionärer som har ansvar för respektive område.

  Jobbeskrivning

  De 50 sommarjobben kommer att fördelas på följande uppgifter

  -        Bygg: Enklare byggarbeten för att etablera camping och arenor

  -        El/IT: Dra el-/IT-kablar på camping och arenor

  -        VA: Vatten och avlopp för servicestationer och duschar på arenan

  -        Miljö: Sköta om servicestationerna och avfallshantering på arenorna/camping

  -        Kiosk: Sälja mat och fika i kiosker på arenor

  -        Vätska: Dela ut vätska till deltagarna på arenan

  -        Barnpassning: Hjälpa till med barnpassning på arenan

  -        Trafik- och cykel: Dirigera deltagarnas trafikflöden och vara värdar vid cykelparkering

  Under perioderna 12/7-23/7 och 2/8-6/8 kommer samtliga sommarjobbare att fördelas på uppgifter inom Bygg, El/IT, VA och Miljö. Under själva tävlingsveckan, 26/7-31/7, fördelas man på uppgifterna Miljö, Kiosk, Vätska, Barnpassning och/eller Trafik- och cykel.

  En informationsträff för sommarjobbarna kommer att hållas innan första arbetsdagen. Mer information kommer när du tilldelats sommarjobbsplats på O-Ringen.

  Var med och dela glädjen kring detta fantastiska arrangemang!

  För det här jobbet krävs utdrag ur belastningsregistret.
  Beställ här: 
  Registerutdrag för dig som ska arbeta inom förskola eller skola

  I din ansökan ska du ange att du söker jobb på O-ringen och motivera varför just du ska få jobbet. 

   

  Du som spelar ett instrument och vill sommarjobba med att spela i en orkester kan söka till Uppsala Summerchestra. Det är Uppsala musikskola som sätter ihop en orkester som ska jobba tillsammans. Ni spelar främst på olika äldreboende men även på andra platser i kommunen.

  Du bör kunna läsa noter för att bli uttagen till orkestern och du bör vara bekväm med det instrument du spelar.

  I din ansökan ska du ange att du vill vara en del av orkestern. Beskriv dina tidigare musikerfarenheter och vilket instrument du spelar och motivera varför just du ska få jobbet. Datum för audition presenteras senare.

 6. Starta eget företag som sommarjobb

  Är du intresserad av att starta ett eget företag under sommaren?

  Rookie Startups är programmet för dig som vill prova på att driva ett eget företag. Under fyra sommarveckor (vecka 25–28) kan du få möjligheten att starta ett företag och förverkliga en idé. 

  Vem kan söka

  Du som går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet och är folkbokförd i Uppsala kommun har möjlighet att söka. Även du som är mellan 15–21 år och läser SPRINT kan ansöka. 

  Mer information inför sommaren 2022 kommer snart.

  Lön och erfarenheter

  Rookie Startups betalar ingen lön. Däremot får du 2 000 kronor i startbidrag som du får behålla. Alla pengar du sedan tjänar i ditt RS-företag är dina egna.

  Du får

  • lära dig grunderna i företagande och hjälp att utveckla en bra affärsidé
  • ett startkapital på 2 000 kr (pengar du får behålla)
  • utveckla ditt ledarskap
  • möta några av Sveriges främsta unga entreprenörer
  • nätverka med stora företag, startups och entreprenörer som kommer och gästföreläser 
  • förverkliga din egen idé under fyra veckor
  • en personlig coach som hjälper dig dagligen
  • presentera ditt företag för experter
  • tävla om titeln Årets RS-företag och 10 000 kronor
  • en fantastisk merit till din CV
  • möjlighet att driva vidare ditt företag

  Läs mer om Rookie Startups på deras webbplats

 7. Ta emot eller anställ en ungdom

  Tillsammans med företagare, verksamheter och ideella föreningar erbjuder Uppsala kommun sommarjobb för ungdomar. Kommunen kan stå för hela eller en del av lönekostnaden.

  Helfinansierade sommarjobb

  Arbetsplatser där Uppsala kommun är arbetsgivare eller kommunalt finansierade arbetsplatser och ideella föreningar kan ta emot sommarjobbare från språkintroduktionsprogrammet (sprint) och årskurs 9. Vi står då för hela lönekostnaden och har arbetsgivaransvaret. Intresseanmälan för att ta emot ungdom från årskurs 9 samt språkintroduktion (sprint) (PDF, 87 KB)

  Feriepraktik 

  Vi står även för lönekostnaden och arbetsgivaransvaret för gymnasieungdomar med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa från årskurs 1 och 2 (och årskurs 3 om gymnasieprogrammet är fyrårigt). Feriepraktikanter har även möjlighet att arbeta på privata arbetsplatser. Intresseanmälan för att ta emot en gymnasieungdom med funktionsnedsättning (PDF, 86 KB)

  Ungdomarna ska vara folkbokförda i Uppsala kommun för att få lön från oss.

  Är utdrag ur polisens utdrag ur polisens belastningsregister obligatoriskt?

  Ja! Om det är en plats där barn vistas skall utdrag lämnas enligt lag. På övriga arbetsplatser gäller att om ni begär utdrag från er ordinarie personal och har meddelat oss om krav på utdrag skall även ungdomarna lämna det.

  • Utdraget skall visas upp för handledaren första arbetsdagen. Vill man kan man ta en kopia, men originalet ska ges tillbaka till ungdom då det är giltigt i 1 år.
  • Utdraget behöver inte ligga i ett oöppnat kuvert
  • Om utdrag saknas eller anmärkning finns kan ungdomen inte arbeta och ska skickas hem. Om ungdomen skickas hem ska ni meddela oss omgående.
  • Om utdrag inte finns och ungdom har beställt och kan jobba senare (när utdraget har kommit) går det bra om ni har möjlighet till det. Meddela oss i så fall.

  Vet ungdomarna att de ska beställa utdrag?

  Ja, om vi har fått informationen av er så har även ungdomarna fått det. De har fått informationen via e-post och på "Mina sidor".

  Hur beställs utdrag?

  Beställs via Polisens hemsida. Observera att det inte krävs utdrag vid arbete inom äldreomsorgen. 

  Utdrag för dig som ska arbeta inom förskola/skola/jobb där barn vistas:  https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-5.pdf 

  Ska jag som handledare kontakta ungdomarna före sommarjobbets början?

  Gärna! När du fått listan på vilka ungdomar som ska sommarjobba är det bra att du kontaktar dem. Om det är krav på utdrag ska du påminna dem om att beställa det. Lättast når du ungdomar via SMS. Ungdomarna får information från oss om jobbet: Adress, handledare, om utdrag ur belastningsregistret krävs, starttid samt samlingsplats första arbetsdagen.

  Ska ungdomarna kontakta handledaren före sommarjobbets början?

  Nej, men det är vissa ungdomar eller vårdnadshavare som tar kontakt ändå för att ställa frågor.

  Behöver jag meddela er om ungdomen inte dyker upp?

  Ja! Om ungdom inte dyker upp alls och inte heller meddelar er så behöver vi veta det. Skicka e-post eller ring och meddela oss så att platsen kan ges till annan ungdom. Om ungdom sjukanmäler sig ska ni inte höra av er till oss, men det är viktigt att det skrivs upp på tidrapporten. Ungdomarna får inte sjuklön. De får lön endast för arbetade timmar.

  Kan ungdomarna jobba kvällar, helger och röda dagar?

  Nej! De ska inte jobba efter klockan 19:00 och inte heller under helger och röda dagar såsom midsommar. Om ni har möjlighet kan de däremot jobba igen förlorad tid genom att jobba fler timmar (OBS, inte mer än 8 timmar per dag) eller fler dagar. Ungdomarna ska inte jobba mer än 90 timmar totalt.

  Hur mycket ska ungdomarna jobba per vecka?

  Generellt ska ungdomarna jobba 6h/dag med minst 30 minuters lunch (OBS, att lunchrast på minst 30 minuter efter maximalt 4,5 timmars arbete är obligatoriskt enligt lag!) Det innebär 30h/vecka och totalt 90 timmar på 3 veckor. Är arbetsperioden kortare än tre veckor kan ungdomarna gärna jobba lite längre dagar för att få ihop fler timmar, dock max en arbetstid på 8h/dag (exklusive rast). Tiderna är upp till dig som handledare att bestämma så att det passar verksamheten men dock inte på kvällar, helger och röda dagar.

  Kan ungdomarna jobba igen förlorad tid?

  Ja, så länge det passar för din arbetsplats så går det bra. Kom ihåg att ungdomarna inte får jobba mer än totalt 90 timmar och inte mer än 8h/dag.

  Vad händer om ungdomarna jobbar fler än 90 timmar?

  Vi betalar endast för 90 arbetade timmar, från den 91:e timmen står din arbetsplats för lönen.

  Kan ungdomarna hoppa över sin lunch och sluta tidigare istället?

  Nej, enligt lag ska ungdomarna ha minst 30 minuters sammanhängande rast efter 4,5 jobbade timmar.

  Vem fyller i tidrapporten?

  Det kan antingen du som handledare göra eller ungdomen själv, men det är ditt ansvar som handledare att kolla igenom tidrapporten så att allt stämmer innan den skickas in till oss. Både du och ungdomen ska signera tidrapporten innan den skickas iväg, utan signatur kan inte ungdomen få sin lön. Glöm inte intyget om skatteavdrag på baksidan av tidrapporten! Det är du som handledare som skickar in tidrapporten till oss.

  Var ska jag skicka tidrapporten?

  Det är smidigast att scanna den och skicka direkt till feriejobb@uppsala.se, men det går även bra att skicka tidrapporten via post – tänk då på att ta en kopia innan du skickar den! Vår adress hittar du högst upp i vänstra hörnet på tidrapporten.

  Hur mycket får ungdomarna i timlön?

  • Sprint- och gymnasielever: 71 kronor om de är under 18 år och 76 kronor från det år de fyller 18 år.
  • Årskurs 9-elever: 56 kronor
  • Lönen är inklusive semesterersättning

  När får ungdomarna lön?

  För att vi ska kunna betala ut lön behöver vi en fullständigt ifylld tidrapport.

  Lönen betalas ut som helhet i efterskott. Det betyder att det tar minst en månad efter att tidrapporten har kommit in till oss innan lönen kan betalas ut. Det första datumet för utbetalning är 27 augusti.

  Det är viktigt att du som handledare skickar in tidrapporten så fort som möjligt efter att ungdomen jobbat klart.

  Hur anmäler ungdomen konto? 

  För att ungdomen ska få sin lön insatt på sitt konto ska ungdomen anmäla sitt kontonummer till Nordea, oavsett vilken bank ungdomen har. Det gör ungdom via https://salaryservice.nordea.se/kvw/ . Där ska ungdomen ange ett arbetsgivarnummer och det är 648 200 och arbetsgivaren är Uppsala kommun. Om ungdomen inte gör en kontoanmälan kommer en avi att skickas hem till den adress där ungdom är folkbokförd. Det tar extra tid och kostar pengar att hämta ut lönen med en avi. Vi eller arbetsplatsen kan inte ta emot några kontouppgifter.

  Vad gör jag om ungdomen inte sköter sig?

  Om ungdomen inte sköter sig ska du prata med ungdomen om det upplevda problemet. Ge ungdomen en chans att bättra sig. Använd gärna det påskrivna regeldokumentet som utgångspunkt. Om det inte hjälper, kontakta oss för vidare åtgärder.

  Du har ansvar och mandat att be ungdomen att gå hem om situationen är ohållbar. Detta måste rapporteras till oss.

  Vad gör jag om ungdomen skadar sig?

  Följ era interna rutiner på arbetsplatsen. Meddela oss på Feriearbete så snart som möjligt så gör vi en internanmälan, (KIA), och en anmälan till AFA Försäkringar.

  Subventionerade sommarjobb för gymnasieelever

  Önskar du anställa en gymnasieungdom årskurs 1 eller 2 (eller 3 om fyraårigt program) kan vi stå för en del av lönen. Arbetsplatsen kan ligga utanför Uppsala kommuns länsgräns.

  Uppsala kommun subventionerar (betalar) som mest 50 procent av en timlön på max 90 kronor och för max 90 timmar. Det totala maxbeloppet kommunen kan betala är alltså 5 961 kronor per ungdom och år.

  För att ta del av lönesubventionen ska

  • ungdomen vara folkbokförd i Uppsala kommun
  • ungdomen omfattas av en arbetsskadeförsäkring
  • arbetsplatsen ha F-skattsedel
  • lönen vara avtalsenlig.

  Subventionerat sommarjobb, avtal för gymnasieelever årskurs 1 och 2 (PDF, 82 KB)

  Vill du ta emot en sommarjobbare, få en intresseanmälan eller om du har andra frågor?  Kontakta oss via e-post.

 8. Kontakt

  Kontakta Feriearbete

Nyheter om jobb och praktik

 • Nästa år finns möjlighet att sommarjobba som samhällsutvecklare

  Uppsala kommun har tecknat avtal med två leverantörer av sommarjobbsplatser för ungdomar 14-20 år. Det berör tre olika typer av sommarjobb. Nytt för sommaren 2022 är möjligheten att sommarjobba som samhällsutvecklare där ungdomarna med sitt perspektiv utvecklar idéer för att hjälpa kommunen framåt. Ungdomar med särskilda behov kommer kunna få extra stöd inför och under sitt sommarjobb och, som tidigare år, kommer det finnas möjlighet att starta och driva eget företag.

 • Nosheen fick jobb innan utbildningen var slut

  När Nosheen Awais först kom till Sverige från Pakistan hade hon fullt fokus på att familjen fick det bra. Men efter ett tag ville hon lära sig ett jobb och bli bättre på att tala svenska. Eftersom hon gillar att möta många människor sökte hon sig till utbildningen Gästvärd med svenska för invandrare. Och det har hon inte ångrat en sekund.

 • Uppsala kommun rekryterar till den samlade hälso- och sjukvården

  Uppsala kommun har anställt 28 sjuksköterskor de senaste månaderna. Och flera är på väg in. I och med den nya samlade hälso-och sjukvårdsorganisationen ökar behovet av flera kompetenser som arbetsterapeuter och fysioterapeuter – och även satsningar på utveckling.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Bli en av oss

  Vi satsar på hög kompetens, systematisk utveckling och innovation.

 • Yrke sjuksköterska

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

 • Yrke arbetsterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.