Ledande tjänstepersoner

Lista över ledande tjänstepersoner i Uppsala kommun.

Kommunens ledningsgrupp

Övriga kontors- och förvaltningschefer

Vd:ar i Uppsala kommuns bolag