Resultat av dialog

Medborgardialog 3 december om Gottsundaområdets utveckling

Dialogen har avslutats

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 november 2016, 15:00 till

3 december 2016, 23:00

Sammanfattning

Just nu arbetar kommunen med att ta fram ett planprogram som ska visa hur Gottsundaområdet kan utvecklas. Nu kan du delta i ett dialogmöte för att tillsammans med oss diskutera hur vi bäst utvecklar området, vilka frågor som är viktiga och vad vi ska tänka på. Om du inte kan vara med på mötet kan du mejla in dina synpunkter.

Beskrivning

Var med och utveckla Gottsundaområdet!

Uppsala växer och det gör även Gottsunda och Valsätra. Gottsundaområdet ska i framtiden bli hela södra Uppsalas kärna. År 2050 kan det bo dubbelt så många i området som det gör idag. Då behövs givetvis fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, affärer och parker. Just nu arbetar kommunen med att ta fram ett planprogram som ska visa hur området kan utvecklas. Exempelvis var nya bostäder kan placeras, hur parker och torg kan utvecklas och hur många förskolor som kommer att behövas. Du är expert på Gottsundaområdet. Du vet bäst hur vi tillsammans utvecklar området, vilka frågor som är viktiga och vad vi ska tänka på. Därför vill vi träffa dig och höra din åsikt! 

Dialogmöte i Kulturpunkten 3 december

Politiker och tjänstepersoner från kommunen finns på plats för att diskutera, lyssna på dina åsikter och visa upp det pågående arbetet med planprogrammet.

Utvecklingen av Gottsundaområdet kommer att märkas

Nya bostäder ska byggas och många befintliga hyreshus kommer att renoveras. Och när allt är klart om flera år kan det bo dubbelt så många människor här. Därför behöver vi tillsammans fundera över dessa frågor:

  • Hur ska vi bo och leva i framtidens Gottsundaområde?
  • Vad tycker du är viktigt för trivsel och trygghet i Gottsundaområdet?

Dela med dig av dina tankar och idéer under dialogen. Vi och andra Gottsundabor är nyfikna på att höra vad du tycker och tänker!

Plats: Kulturpunkten, Gottsunda Centrum
Datum: 3 december
Tid: 12.00–15.00 (Öppet hus)

Du behöver inte anmäla dig, det är bara att komma. Vi bjuder på fika!
Hoppas att vi ses där!

Läs mer om Uppsala kommuns arbete med Gottsundaområdet på
www.uppsala.se/gottsunda

Om du har några frågor eller vill mejla in dina synpunkter kan du kontakta oss på e-post gottsunda@uppsala.se