Förtroendevald

Johan Sundman (S)

Aktuella uppdrag

 • Borgerlig vigsel vigselförrättare

Tidigare uppdrag

 • Borgerlig vigsel
  vig 2003-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  led 2011-01-01 − 2011-12-31
 • 2 Torn AB
  suppl 2011-01-01 − 2011-10-31
 • Uppsalahem AB
  led 2011-01-01 − 2011-10-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  led 2011-01-01 − 2011-02-28
 • Uppsalahem Attika AB
  suppl 2008-10-27 − 2010-12-31
 • Uppsalahem AB
  suppl 2008-10-27 − 2010-12-31
 • Registrerat Partnerskap
  regför 1995-01-01 − 2010-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  suppl 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalabuss AB
  led 1996-02-26 − 1998-12-31
 • AB Turitella
  omb 1996-04-25 − 1998-12-31
 • AB Turitella vilande
  omb 1996-04-25 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Norrlandsgårdar
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  ordf 1997-03-25 − 1998-12-31
 • Borgerlig vigsel
  vig 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  led 1996-04-25 − 1997-03-24
 • Socialnämnden
  led 1996-01-01 − 1996-09-30
 • Musikens Hus AB
  suppl 1996-02-26 − 1996-06-17
 • Stiftelsen Norrlandsgårdar
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Socialnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Musikens Hus AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31