Motion

8. Motion ; krav på redovisning av vinst för fristående pedagogiska verksamheter