Ärende

7. Fråga om redovisning av kränkning av lärare