Ärende

8. Politisk styrgrupp för arbetet med Uppsala stadsmissions projekt Fadderhem