Ärende

18. Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Uppsala tjejjour