Ärende

15. Ansökan om verksamhetsbidrag, härbärget för socialt utsatta EU medborgare