Ärende

6. Förlängning av övernskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård