Ärende

9. Stöd till sociala föreningar avseende 2018 - Frälsningsarmén i Uppsala