Ärende

6. Ej verkställda biståndsbeslut för andra kvartalet 2015