Ärende

9. Avtal med föreningen Hjälp till behövande: Drift av härbärget EU-medborgare