Ärende

11. Inrättande av socialnämndens individutskott sommaren 2016