Ärende

33. Verksamhetsbidrag till Uppsala Stadsmission avseende drift av dagcenter