Ärende

8. Val av ledamot till arbetsutskott och individutskott