Ärende

6. Svar på KPMGs rapport om granskning social arbetsmiljö