Ärende

8. Förändring i LSS-rådets föreskrifter samt utse ny ledamot