Ärende

6. Rapport av ej verkställda beslut per 31 december 2017