Ärende

23. Celiakiföreningen i Uppsala län, ansökan om bidrag år 2019