Ärende

Ärende om skrivelse från Hörselskadades förening om handikappföreningarnas ekonomi