Ärende

4.1 Vice ordförande i utskottet för stöd, service och omsorg